PRACOWNIA  

  
Implementacja kopca · autor: Jarosław Pempera

implementacja kopca (klasa CHeap) w języku C++. Dodatkowo prosty program demonstrujący użycie tej klasy.

Odczyt i zapis pliku · autor: Jerzy Greblicki

prosta aplikacja konsolowa (C++Builder 6 Personal) demonstruj±ca obsługę plików tekstowych (odczyt i zapis) przy pomocy klas ifstream i ofstream.

Tabu search · autor: Czesław Smutnicki

kod Ľródłowy algorytmu tabu search dla problemu gniazdowego.

Symulowane wyżarzanie Uwaga! wersja 18.03.2011 · autor: Czesław Smutnicki

kod Ľródłowy algorytmu symulowanego wyżarzania z samostrojeniem dla permutacyjnego problemu przepływowego.

Funkcje testowe · autor: Czesław Smutnicki

raport charakteryzuj±cy najczę¶ciej stosowane funkcje wieloekstremalne do oceny jako¶ci algorytmów.

RPQ · autor: Czesław Smutnicki

Zestaw algorytmów dla jednomaszynowego problemu z terminami dostępno¶ci i czasami dostarczenia (RPQ)

  
© KAMiSS