AREU506 Sterowanie procesami dyskretnymi

Omawiane s± zagadnienia umożliwiaj±ce formułowania zadań optymalizacyjnych, analizy problemów, posługiwania się wybranymi algorytmami, projektowania algorytmów sterowania i zarz±dzania procesami dyskretnymi.
Opis    Opis-arch

laboratorium

UWAGA! Warunkiem zaliczenia kursu jest przesłanie kodów Ľródłowych zrealizowanych programów komputerowych.

Pliki Ľródłowe każdego z zadań proszę umie¶cić w osobnym katalogu. Cało¶ć umie¶cić w archiwum zip lub rar oraz przesłać (email) na adres prowadz±cego. W li¶cie email proszę podać autorów programów.

  
© KAMiSS