AREU404 Optymalizacja dyskretnych procesów produkcyjnych II

Omawiane s± zagadnienia umożliwiaj±ce formułowania zadań optymalizacyjnych w planowaniu i sterowaniu systemami wytwarzania, analizy problemów, posługiwania się wybranymi algorytmami, projektowania algorytmów sterowania i zarz±dzania procesami produkcyjnymi.
Opis    Opis-arch

  
© KAMiSS