Problem jednomaszynowy z terminami dostępnosci (algorytm Jacksona)

Format pliku z danymi : Pierwsza linia zawiera liczbę calkowita n oznaczającą liczbę zadań. Każda z następnych n linii zawiera 2 liczby (r i p) oznaczające kolejno r - termin dostępności i p - czas obsługi zadania.

Format plikow z wynikami : Dokładnie 1 liczba określajśca wartość funkcji Cmax dla rozwiązania wygenerowanego danym algorytmem.

Uwaga : Wartosc funkji Cmax dla permutacji naturalnej podano w wynikach poœrednich.

Przykład

Plik z danymi          Plik z wynikami
6 31
1 5
4 5
1 4
7 3
3 6
4 7

Pliki

Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8         Wyniki: 1 2 3 4 5 6 7 8         Dodatkowe: NAT1.OUT&NAT2.OUT&NAT3.OUT&NAT4.OUT&NAT5.OUT&NAT6.OUT&NAT7.OUT&NAT8.OUT        
  
Š KAMiSS