Algorytm Schrage z podziałem zadań.

Format pliku z danymi : Pierwsza linia zawiera liczbę calkowita n oznaczającą liczbę zadan. Każda z następnych n linii zawiera 3 liczby (r, p i q) oznaczajace kolejno r - termin dostępności, p - czas obsługi q - czas dostarczenia zadania.

Format plikow z wynikami : Dokładnie 1 liczba okreslajaca wartość funkcji Cmax dla rozwiazania wygenerowanego danym algorytmem.

Uwaga : Wartość funkji Cmax dla permutacji naturalnej podano w wynikach pośrednich.Opis algorytmu Schrage.

Przykład

Plik z danymi          Plik z wynikami
6 32
1 5 9
4 5 4
1 4 6
7 3 3
3 6 8
4 7 1

Pliki

Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9         Wyniki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9         Dodatkowe: NAT1.OUT&NAT2.OUT&NAT3.OUT&NAT4.OUT&NAT5.OUT&NAT6.OUT&NAT7.OUT&NAT8.OUT&NAT9.OUT        
  
Š KAMiSS