Problem jednomaszynowy z kryterium minimalizacji sumy wiTi. Algorytm B&B.

Format pliku z danymi : Pierwsza linia zawiera liczbę naturalną n oznaczającą liczbę zadań. Każda z następnych n linii zawiera trzy liczby. Pierwsza oznacza czas wykonania zadania, druga współczynnik kary za spóźnienie zadania, natomiast trzecia żądany termin zakończenia realizacji zadania.

Format plikow z wynikami : Dokładnie 1 linia zawierającą sumę kar za spóźnienia zadań w optymalnym rozwiązaniu.

Przykład

Plik z danymi          Plik z wynikami
4 131
12 4 20
32 2 30
25 6 35
10 3 40

Pliki

Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9         Wyniki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9         
  
Š KAMiSS