AREU607 Sterowanie produkcj±, magazynowaniem i transportem

W dniu 16.06.2015 odbędzie się kolokwium z tre¶ci wykładowych. Przewidziane s± dwa terminy 1. 9.30-11.00 s 20 C3 2. 15.30-17.00 s L06 Technopolis W zależno¶ci od liczby studentów w każdym terminie kolokwium odbędzie się w formie ustnej lub pisemnej odpowiedzi.
Opis    Opis-arch

  1. Zagadnienia kolokwium końcowego

  
© KAMiSS