AREK006 SCR Sieci komputerowe

Omawiane s± technologie projektowania oraz budowy lokalnych, rozległych i przemysłowych sieci komputerowych, sprzęt, oprogramowanie oraz protokoły usług odpowiednich warstw.
Opis    Opis-arch

laboratorium

instrukcje do zajęć laboratoryjnych
  1. Podstawowe polecenia systemu LINUX
  2. Konta użytkowników w systemie LINUX
  3. Zarz±dzanie systemem KNOPPIX
  4. Strona internetowa w systemach Unix-owych
  5. Protokół FTP
  6. Konfiguracja komputera do pracy w sieci
  7. Tworzenie sieci LAN i konfiguracja routera
  8. Instalacja serwera www
  9. Instalacja serwera ProFTPD

Materiały dodatkowe

* - w przygotowaniu

˙

  
© KAMiSS