Publikaje - wszystkie publikacje
Rok 2015

 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Block approach to the cyclic flow scheduling, Computers & Industrial Engineering, 81, str. 158-166, 2015, W04/2015/I-021.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Multi-criteria optimization in fuel distribution, Research in Logistics & Production, 5, nr 1, str. 77-84, 2015, W04/2015/I-025.

  Rok 2014

 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic, Journal of Civil Engineering and Management, 20, nr 5, str. 649-659, 2014, I02/2014/I-181.
 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Multi-GPU tabu search metaheuristic for the flexible job shop scheduling problem, Advanced methods and applications in computational intelligence / Ryszard Klempous [i in.] (eds.). Cham [i in.] (Topics in Intelligent Engineering and Informatics; ISSN 2193-9411, vol. 6), Springer, str. 43-60, 2014, I06/2013/I-104.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Stable scheduling with random processing times, Advanced methods and applications in computational intelligence / Ryszard Klempous [i in.] (eds.). Cham [i in.] (Topics in Intelligent Engineering and Informatics; ISSN 2193-9411, vol. 6), Springer, str. 61-77, 2014, I06/2013/I-105.
 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie cykliczne w przepływowych systemach produkcyjnych, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 624-634, Opole, 2014, I06/2013/P-024.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla dwukryterialnego problemu przepływowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 635-645, Opole, 2014, I06/2014/I-006.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Analiza harmonogramów powykonawczych w budownictwie , Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 474-483, Opole , 2014, I06/2014/I-014.
 • Wojciech Bożejko, Łukasz Kacprzak, Mieczysław Wodecki: Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 484-493, Opole , 2014, I06/2014/I-015.
 • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz, Pempera Jarosław, Wodecki Mieczysław: Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 29, str. 2127-2136, 2014, I06/2014/I-036.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Scheduling problem with uncertain parameters in just in time system, Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743, Leszek Rutkowski [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, 8468, str. 456-467, 2014, I06/2014/I-060.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy cykliczne z równoległymi maszynami, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, ydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 27-35, Gliwice, 2014, I06/2014/I-061.
 • Dobrucki Andrzej B, Walczyński Maciej, Bożejko Wojciech: Parallel LMS-based adaptive algorithms of echo cancellation, Signal processing, algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA 2014, [Poznan : Chapters Signal Processing, Circuits and Systems Poland Section. The Institute of Electrical and Electronics Engineers], str. 13-18, Poznan, 2014, W04/2014/I-120.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka , R. 66, nr 11, str. 45-48, 2014, W04/2014/I-149.
 • Brzozowska Agata J, Greblicki Jerzy: Mathematical model of task scheduling in educational cloud , Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, Wojciech Zamojski [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357), 286, str. 115-122, 2014, W04/2014/I-170.

  Rok 2013

 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław, Rogalska Magdalena: Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time , Przegląd Budowlany, nr 2, str. 39-44, 2013, I02/2013/I-023.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Równoległy algorytm SA dla pewnego problemu wielokryterialnego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 479-490, Opole , 2013, I06/2013/I-005.
 • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz: Równoległy algorytm poszukiwania z zabronieniami układania planu zajęć, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 815-825, Opole, 2013, I06/2013/I-015.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel tabu search algorithm for the hybrid flow shop problem, Computers & Industrial Engineering, 65, nr 3, str. 466-474, 2013, I06/2013/I-034.
 • Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik: Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 18, str. 936-945, 2013, I06/2013/I-038.

  Rok 2012

 • Makuchowski Mariusz, Pempera Jarosław: Zastosowanie technik równoległych w szeregowaniu zadań z kryterium minimalizacji sumy spóźnień, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 131-139, Gliwice, 2012, I06/2012/I-177.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Optymalizacja dyskretna w robotyce. Zagadnienia dyskretne w robotyce / Rozdz. 14, /, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 303-307, Wrocław, 2012, I06/2012/I-207.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: , Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 347-366, Wrocław, 2012, I06/2012/Y-027.
 • Kasperski Adam, Makuchowski Mariusz, Zieliński Paweł: A tabu search algorithm for the minmax regret minimum spanning tree problem with interval data , Journal of Heuristics, 18, nr 4, str. 593-625, 2012, I18/2012/I-083.

  Rok 2011

 • Pempera Jarosław: : Zastosowanie teorii blokowej w konstrukcji efektywnych algorytmów dla problemu harmonogramowania zadań transportowych w systemie magazynowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. , Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. s. 240-250,, str. 240-250, Opole, 2011, I06/2010/P-078.
 • Pempera Jarosław: Równoległy algorytm tabu z elementami inspirowanymi naturą dla problemu planowania tras, Automatyka, 15, z. 2, str. 399-408, 2011, I06/2011/I-137.
 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: Solving the no-wait job-shop problem by using genetic algorithm with automatic adjustment, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 57, 5-8, str. 735-752, 2011, I06/2011/I-185.

  Rok 2010

 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie zadań transportowych w systemie magazynowym, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 163-168, Gliwice, 2010, I06/2010/P-036.

  Rok 2009

 • Wojciech Bożejko, Michał Czapiński, Mieczysław Wodecki: Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, 13/2, str. 199-206, 2009, AK I06/2009/I-145.
 • Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki: Równoległa meta2heurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Automatyka, 13/2, str. 207-213, 2009, AK I06/2009/I-146.
 • Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki: Metoda analizy minimów lokalnych w rozwišzywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej, Automatyka, 13/2, str. 215-222, 2009, AK I06/2009/I-147.
 • Józef Grabowski, Jarosław Pempera: Hybrydowy algorytm tabu dla niepermutacyjnego problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym, Automatyka, 13/2, str. 289-296, 2009, AK I06/2009/I-148.
 • Mariusz Makuchowski, Adam Tyński: Automatyczna mutacja w algorytmach ewolucyjnych, Automatyka, 13/2, str. 443-452, 2009, AK I06/2009/I-149.
 • Adam Tyński, Mariusz Makuchowski: Modelowanie i algorytm rozwišzywania problemu przepływowego z transportem, Automatyka, 13/2, str. 643-651 , 2009, AK I06/2009/I-150.
 • Bożejko Wojciech: Solving the flow shop problem parallel programming, Journal of Parallel and Distributed Computing, 69,nr 5, str. 470-481, 2009, AZ I06/2009/I-027.
 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: A fast hybrid tabu search algorithm for the no-wait job shop problem, Computers & Industrial Engineering, 56,iss. 4, str. 1502-1509, 2009, AZ I06/2009/I-036.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel simulated annealing for the job shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 631-640, 2009, AZ I06/2009/I-045.
 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław, Uchroński Mariusz: Parallel calculating of the goal function in metaheuristics using GPU, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 1014-1023, 2009, AZ I06/2009/I-046.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Solving permutational routing problems by population-based metaheuristics, Computers & Industrial Engineering, 57, iss. 1,, str. 269-276, 2009, AZ I06/2009/I-047.
 • Makuchowski Mariusz: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 2, str. 173-182, Opole , 2009, ZK I06/2009/I-021.
 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie zadań w przepływowym systemie produkcyjnym z ograniczonš liczbš operatorów maszyn, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 2, str. 324-332, Opole , 2009, ZK I06/2009/I-022.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search problemu gniazdowego szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 1, str. 127-136, Opole, 2009, ZK I06/2009/I-023.
 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz: Równoległe wyznaczanie wartoœci funkcji celu problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 115-126, Opole, 2009, ZK I06/2009/I-024.

  Rok 2008

 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania. Algorytmy konstrukcyjne , Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 167-173, 2008, AK I06/2008/I-144.
 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania. Równoległe algorytmy tabu, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 175-181, 2008, AK I06/2008/I-145.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Podolski Michał, Uchroński Mariusz: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych za pomocš problemu przepływowego ze specyficznymi czasami transportu, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 151, str. 93-102, , 2008, AK I06/2008/I-148.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Metoda analizy minimów lokalnych do rozwišzywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 19-24, 2008, AK I06/2008/I-149.
 • Bożejko Wojciech, Walczyński Maciej, Wodecki Mieczysław: Problem dystrybucji z terminami dostaw, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 25-30, , 2008, AK I06/2008/I-150.
 • Bożejko Wojciech, Walczyński Maciej, Wodecki Mieczysław: Zastosowanie algorytmu poszukiwania snopowego opartego na szybkiej transformacie Fouriera do cyfrowej analizy sygnałów, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 31-36, 2008, AK I06/2008/I-151.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe wykorzystanie metody blokowej w konstrukcji algorytmów heurystycznych dla ogólnego problemu przepływowego, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 45-50, 2008, AK I06/2008/I-160.
 • Pempera Jarosław: Algorytmy wspomagajšce planowanie czynnoœci towarowania produkcji, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 151, str. 167-172, 2008, AK I06/2008/I-161.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Parallel single-thread strategies in scheduling, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, str. 995-1006, 2008, AZ I06/2007/P-028.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel path-relinking method for the flow shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5101 pt. 1, str. 264-273, , 2008, AZ I06/2008/I-090.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel scatter search algorithm for the flow shop sequencing problem, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4967, str. 180-188, 2008, AZ I06/2008/I-091.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling, Automation in Construction, 18,nr 1, str. 24-31, 2008, AZ I06/2008/I-094.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Development of time couplings method using evolutionary algorithms, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Costruction. ISARC-2008, Vilnius, Lithuania , Technika, str. 638-643, 2008, RZ I02/2008/I-074.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Parallel tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with criterion of minimizing sum of job completion times, Conference on Human System Interaction. Conference proceedings , str. [Dokument elektronic, 2008, RZ I06/2008/I-039.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Fuzzy blocks in genetic algorithm for the flow shop problem, Conference on Human System Interaction. Conference proceedings , str. [Dokument elektronic, 2008, RZ I06/2008/I-040.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Harmonogramowanie kompleksu robót budowlanych w warunkach niepewnych.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T. 1. Opole , Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, str. 109-118, 2008, ZK I02/2008/I-011.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław: Analiza szczególnej zależnoœci typu czas/koszt z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.W, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel. T. 5. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Białystok , Wydaw. PBiałost, str. 481-487, 2008, ZK I02/2008/I-095.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytmy konstrukcyjne w problemie gniazdowym, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 2, str. 95-104, Opole, 2008, ZK I06/2007/P-045.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Efektywnoœć równoległych metod przeszukiwania otoczeń.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 119-126, Opole, 2008, ZK I06/2008/I-006.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe algorytmy tabu dla problemu przepływowego z kryterium sumy czasów zakończenia zadań.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 402-410, Opole, 2008, ZK I06/2008/I-007.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Multi-thread parallel metaheuristics for the flow shop problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 454-462, 2008, ZK I06/2008/I-092.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel population training metaheuristics for the routing problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 463-472, 2008, ZK I06/2008/I-093.

  Rok 2007

 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, Przeglą Budowlany, R. 78, nr 9,, str. 58-62, 2007, AK I02/2007/I-067.
 • Kitajczuk Maciej, Pempera Jarosław: Harmonogramowanie w przedsiębiorstwach produkujących produkty mleczarskie, Logistyka, nr 1, 2007, AK I06/2007/I-047.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Bloki w problemie przepływowym z minimalizacjąsumy kosztów opóźnień, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 41-52, 2007, AK I06/2007/I-136.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 53-59, 2007, AK I06/2007/I-137.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Metody dywersyfikacji procesu przeszukiwań algorytmów popraw dla problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 117-127, 2007, AK I06/2007/I-139.
 • Tyński Adam: Zastosowanie nowego operatora krzyżowania w rozwiąywaniu problemu gniazdowego z transportem, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 297-307, 2007, AK I06/2007/P-008.
 • Smutnicki Czesław, Smutnicki Adam: Nowe własnoœci harmonogramów cyklicznych w systemie przepływowym, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 275-285, 2007, AK I06/2007/P-027.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: The permutation flow shop problem with blocking : A tabu search approach, Omega, vol. 35, nr 3, str. 302-311, 2007, AZ I06/2007/I-001.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: On the theoretical properties of swap multimoves, Operations Research Letters, vol. 35, nr 2, str. 227-231, 2007, AZ I06/2007/I-017.
 • Dąbrowski Paweł, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimizing cycle time of the flow line-genetic approach with gene expression, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4431, str. 194-201, 2007, AZ I06/2007/I-037.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel evolutionary algorithm for the traveling salesman problem, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematic , vol. 2 nr 3/4, str. 129-137, 2007, AZ I06/2007/I-191.
 • Rogalska M, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Scheduling of construction projects by means of evolutionary algorithm, Modern building materials, structures and technique , Technika, Vol. 1 , str. 360-364, 2007, RZ I02/2007/I-087.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A parallel metaheuristics for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setup times, Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference on Scheduling: Theory and Application. MISTA 2007, str. 96-103, 2007, RZ I06/2007/I-141.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Applying multi-moves in parallel genetic algorithm for the flow shop problem, Computation in modern science and engineering, Proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007), Vol. 2, str. 1162-1165, 2007, RZ I06/2008/I-030.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Hybrid parallel strategies in scheduling, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 28, 2007, XN I06/2007/P-028.
 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania, hybrydowy algorytm poszukiwania z zabronieniami, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. Ser. PRE , nr 63, str. 13, 2007, XN I06/2007/P-063.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Analiza zależnoœci typu czas/koszt w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego.W, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa pod red. Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel. T. 3. Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Białystok , Wydaw. PBiałost, str. . 203-210, , 2007, ZK I02/2007/I-096.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy układania planów szkoleń, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 122-130, 2007, ZK I06/2007/I-004.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 131-136, 2007, ZK I06/2007/I-005.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Przydział zasobów ludzkich oraz harmonogramowanie zadań projektowo-wdrożeniowych, Zastosowania teorii systemów, AGH, str. 31-41, 2007, ZK I06/2007/I-140.
 • Pempera Jarosław: Planowanie tras pojazdów z ograniczeniami czasu pracy kierowców, Logistyka i zarzšdzanie produkcjš - nowe wyzwania, odległe granice. Red. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak. Poznań , Instytut Inżynierii Zarzšdzania PPozn, str. 156-163, 2007, ZK I06/2007/I-183.
 • Smutnicki Czesław: Techniki informacyjne w systemach bezpieczeństwa publicznego, Technologie IT na Dolnym Œlasku - potencjał i szanse rozwoju. [Red. Katarzyna Janicka], Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, str. 21-26, 2007, ZK I06/2007/P-025.
 • Smutnicki Czesław, Smutnicki Adam: Harmonogramowanie cykliczne w systemie gniazdowym, Zastosowania teorii systemów, AGH, str. 105-115, 2007, ZK I06/2007/P-026.

  Rok 2006

 • P Dąbrowski, C Smutnicki: Analiza przestrzeni rozwiązań problemu przepływowego z ograniczonym składowaniem i kryterium czasu cyklu, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. R. Knosali. [Zakopane, 16-18 stycznia 2006], Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 254-263, Opole, 2006, RK I06/06/I-012.
 • C Smutnicki: Towards adaptive optimization kierunku optymalizacji adaptacyjnej, Cybernetics and Systems 2006. Proceedings of the Eighteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Ed. by R. Trappl. Vienna, 18-21 April 2006, Vol. 2, str. 489-494, Vienna Austrian Society for Cybernetics Studies, c, 2006, RZ I06/06/I-028.
 • W Bożejko, M Wodecki: Nowe metody dywersyfikacji w algorytmach termodynamicznych - aplikacje dla problemu E/T, Rapoorty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 6, str. 15, 2006, XN I06/06/P-006.
 • M Makuchowski: Automatyczne strojenie algorytmów genetycznych, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 11, str. 30, 2006, XN I06/06/P-011.
 • M Makuchowski: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 13, str. 13, 2006, XN I06/06/P-013.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka, z. 143, str. 21-26, 2006, AK I06/2006/I-130.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka (Zesz. Nauk. PŚl., Autom.) 2006 z. 143, s. 27-32, 1 tab., bibliogr. 4 poz., Summ, 1726, str. 27-32, 2006, AK I06/2006/I-131.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Minimalizacja sumy czasów zakończenia realizacji zadań w systemie przepływowym z ograniczeniem ""bez czekania""", Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka, z. 144, str. 159-164, 2006, AK I06/2006/I-143.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Some aspects of scatter search in the flow-shop problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 2006 vol. 169, nr 2, 654-666, 6, rys. 3tab., bibliogr. 28 poz, 169, str. 654-666, 2006, AZ I06/2003/P-045.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Block approach - tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Computer & Industrial Engineering, vol. 50 nr 1/2, str. 14-sty, 2006, AZ I06/2006/I-063.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A new inter-island genetic operator for optimization problems with block properties, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Referat z 8th International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006, 4029, str. 334-343, 2006, AZ I06/2006/I-073.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Population-based heuristic for hard permutational optimization problems, International Journal of Computational Intelligence Research (Int. J. Comput. Intell. Res.) 2006 vol. 2, nr 2, s. 151-158 2 rys., 2 tab., bibliogr. 25 poz, 2 nr 2, str. 151-158, 2006, AZ I06/2006/I-132.
 • Tyński Adam: Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu : Modele, własności i algorytmy, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 32 - Rozprawa doktorska, 2006, DN I06/2006/P-032.
 • Bożejko Wojciech, Karczewski Witold, Wodecki Mieczysław: Stabilność algorytmów szeregowania z probabilistycznymi parametrami zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 141-150, Opole, 2006, RK I06/2006/I-006.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Metody przyśpieszania przeglądania otoczeń w algorytmach lokalnych przeszukiwań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 151-160, Opole, 2006, RK I06/2006/I-007.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy wyspowy algorytm genetyczny z blokowym operatorem fuzji dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 161-170, Opole, 2006, RK I06/2006/I-008.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Algorytm tabu search dla kolejnościowego zagadnienia przepływowego z ograniczeniami ""bez czekania""", Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 460-468, Opole, 2006, RK I06/2006/I-013.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Zagadnienie harmonogramowania procesów w pewnej firmie projektowej z uwzględnieniem pewnych dodatkowych wymagań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosal, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 469-477, Opole, 2006, RK I06/2006/I-014.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 2, str. 177-185, Opole, 2006, RK I06/2006/I-015.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Theoretical properties of multimoves in metaheuristics in aspect of involutions, Tenth International Workshop on Project Management and Scheduling. PMS 2006, Poznań, April 26-28, Nakom, str. 88-94, Poznań, 2006, RK I06/2006/I-034.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel population training algorithm for the single machine total tardiness problem, Artificial intelligence and soft computing. [8th International Conference ICAISC 2006], Zakopane, June 25-29, 2006] / Eds A. Cader, Exit, str. 419-426, Warszawa, 2006, RK I06/2006/I-076.
 • Tyński Adam: Zastosowanie techniki poszukiwań z zabronieniami w rozwiązywaniu problemu przepływowego z transportem, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. s. 595-604, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz, T. 2, str. 595-604, Opole, 2006, RK I06/2006/I-107.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: New concepts in neighborhood search for permutation optimization problems, Practice and Theory of Automated Timetabling VI. [PATAT] 2006. Proceedings of the 6th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling, Brno, Czech Republic, 30th August - 1st September 2006 / E. K. Burke, H. Rudova (eds). Brno : Masaryk University,, str. 363-366, Brno, 2006, RZ I06/2006/I-100.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A fast parallel dynasearch algorithm for some scheduling problems, International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. PARELEC 2006, Białystok, 13-17 September 2006. Los Alamitos, Ca. [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2006. s. 275-280, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 13 poz, Los Alamitos, Ca. [i in.]: IEEE Computer Society [Press], cop, str. 275-280, 2006, RZ I06/2006/I-129.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Population-based approach for the quadratic assignment problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006. ICNAAM 2006, Hersonissos, Crete, Greece, 15-19 September 2006 / T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras (eds). Weinheim : Wiley,, cop. 2006. s. 61-64, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz, str. 61-64, 2006, RZ I06/2006/I-155.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Nowe metody dywersyfikacji w algorytmach termodynamicznych - aplikacje dla problemu E/T, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 6, 2006, XN I06/2006/P-006.
 • Makuchowski Mariusz: Automatyczne strojenie algorytmów genetycznych, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 11, 2006, XN I06/2006/P-011.
 • Makuchowski Mariusz: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 13, 2006, XN I06/2006/P-013.
 • Kitajczuk Maciej, Pempera Jarosław: Harmonogramowanie w przedsiębiorstwach produkujących produkty mleczarskie, Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne. Red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak., Instytut Inżynierii Zarządzania PPozn, str. 428-435, Poznań, 2006, ZK I06/2006/I-165.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego, Technologia i zarządzanie w budownictwie. [Red. nauk. A. Biegus], Oficyna Wydaw. PWroc. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 18, str. 157-164, Wrocław, 2006, ZP I02/2006/I-093.
 • Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Job-shop scheduling by GA : A new crossover operator, Operations research. H.- D. Haasis, H. Kopfer, J. Schonberger (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2006 s. 715-720, 3 rys., bibliogr. 5 poz, str. 715-720, 2006, ZZ I06/2006/I-099.

  Rok 2005

 • M Molga, C Smutnicki: Modelowanie, analiza i optymalizacja pracy systemów kompletowania, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 155-167, 2005, AK I06/05/I-233.
 • W Bożejko, J Grabowski, M Wodecki: A block approach for single machine total weighted tardiness problem. Tabu search algorithm, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 2, Wrocław, 2005, XN I06/05/P-002.
 • M Molga, C Smutnicki: Systemy kompletowania, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 405-414, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-136.
 • C Smutnicki: Efektywnośc algorytmów poszukiwań lokalnych a struktura przestrzeni rozwiązań, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 377-392, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-137.
 • C Smutnicki: Sterowanie i optymalizacja - pasje naukowe Eugeniusza Nowickiego, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 321-332, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-138.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A new local search optimization algorithm for the job-shop problem, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 121-128, 2005, AK I06/2003/I-110.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Block approach-local search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 25-35, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-229.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Zagadnienie przepływowe z ograniczeniami ""bez magazynowania"" : Algorytm tabu search z multiruchami", Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 95-104, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-231.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 127-137, Zakopane, 2005, AK I06/2005/I-232.
 • Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimalizacja czasu cyklu wytwarzania na linii : Podejście genetyczne z ekspresją genów, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 189-199, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-234.
 • Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Modelowanie przepływu zadań w elastycznym systemie produkcyjnym z wózkami AGV, Automatyka (Automatyka) 2005 t. 9, z. 1/2, s. 223-232 3 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 9 z. 1/2, str. 223-232, 2005, AK I06/2005/I-235.
 • Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Problem gniazdowy z transportem i ograniczoną liczbą niededykowanych wózków AGV, Automatyka (Automatyka) 2005 t. 9, z. 1/2, s. 233-244 2 tab., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 9 z. 1/2, str. 233-244, 2005, AK I06/2005/I-236.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: An advanced tabu search algorithm for the job shop problem, Journal of Scheduling (J. Sched.) 2005 vol. 8, nr 2, s. 145-159 2 rys., 2 tab., bibliogr. 32 poz, vol. 8 nr 2, str. 145-159, 2005, AZ I06/2003/P-062.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A very fast tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with makespan criterion, Computers & Operations Research, vol. 31 nr 11, str. 1891-1909, 2005, AZ I06/2004/I-049.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Some local search algorithms for no-wait flow-shop problem with makespan criterion, Computers and Operations Research, vol. 32 nr 8, str. 2197-2212, 2005, AZ I06/2005/I-031.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: , Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence (Lect. Notes Comput. Sci., Lect. Notes Artif. Intell.) 2005 vol. 3528, s. 69-75 1 tab., bibliogr. 9 poz, vol. 3528, str. 69-75, 2005, AZ I06/2005/I-192.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Pięćdziesiąta Pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005. [Gdańsk : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PGdań.],, cop. 2005. s. 185-192, 4 rys., bibliogr. 9 poz., Summ, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PGdań, str. 185-192, Gdańsk, 2005, RK I02/2005/I-071.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 130-137, 1 tab., bibliogr. 18 poz, tV, T. 1, str. 130-137, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-001.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 138-147, 2 rys., bibliogr. 19 poz, tV, T. 1, str. 138-147, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-002.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy harmonogramowania pracy elastycznych linii przepływowych z buforami, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali, tV, T. 1, str. 391-400, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-003.
 • Makuchowski Mariusz: Ocena podejścia ewolucyjnego w problemie gniazdowym z nieprzesuwalnymi czynnościami asynchronicznymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali, tV, B4, str. 85-93, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-004.
 • Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Nowy operator krzyżowania dla problemu gniazdowego z kryterium addytywnym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 416-425, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz, tV, T. 2, str. 416-425, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-005.
 • Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Simultaneous machine scheduling and AGV route planning in the FMS, Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005 [Dokument elektroniczny], Międzyzdroje, 29 August - 1 September 2005 / Eds S. Domek, R. Kaszyński. [Szczecin] : Zapol,, cop. 2005. s. 1131-1136, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz, Zapol, str. 1131-1136, Szczecin, 2005, RK I06/2005/I-207.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A hybrid evolutionary algorithm for some discrete optimization problems, 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Proceedings, Wrocław, September 8-10, 2005 / Eds H. Kwaśnicka, M. Paprzycki. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2005. s. 326-331, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 22 poz, IEEE Computer Society, str. 326-331, Los Alamitos, 2005, RZ I06/2005/I-210.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel evolution heuristic approach for the traveling salesman problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005. ICNAAM 2005, Rhodes, Greece, 16-20 September 2005 / T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras (eds). Weinheim : Wiley,, cop. 2005. s. 90-93, 2 tab., bibliogr. 8 poz, Wiley-VCH, str. 90-93, Weinheim, 2005, RZ I06/2005/I-223.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: A fast tabu search algorithm for flow shop problem with blocking, Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2005, Barcelona, September 14-17, 2005 / [Ed. by J. Filipe, J. A. Cetto and J.-L. Ferrier], INSTICC Press, Vol. 1, str. 71-76, Setubal, 2005, RZ I06/2005/I-262.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A block approach for single machine total weighted tardiness problem. Tabu search algorithm, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 2, 2005, XN I06/2005/P-002.
 • Bożejko Wojciech: Równoległy algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego. Warszawa : WKŁ, 2005 s. 333-342, 4 rys., bibliogr. 11 poz, WKŁ, str. 333-342, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-129.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Problem przepływowy z ograniczeniami ""bez czekania """, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 343-354, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-130.
 • Pempera Jarosław: Analiza przestrzeni rozwiązań wybranych problemów przepływowych, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 354-366, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-131.
 • Makuchowski Mariusz: "Problem gniazdowy z ograniczeniem ""bez czekania""", Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 367-376, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-132.
 • Tyński Adam, Smutnicki Czesław: Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z czasami transportu, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego. Warszawa : WKŁ, 2005 s. 393-404, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz, WKŁ, str. 393-404, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-133.
 • Bożejko Wojciech, Karczewski Witold, Wodecki Mieczysław: Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków : Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, 2005 s. 19-29, 1 tab., bibliogr. 18 poz., Summ, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 19-29, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-239.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Wielowątkowy algorytm symulowanego wyżarzania, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków : Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, 2005 s. 31-40, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz., Summ, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 25-35, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-240.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Zagadnienie harmonogramowania procesów w pewnej firmie projektowej, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 81-91, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-241.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A very fast tabu search algorithm for job shop problem, Metaheuristic optimization via memory and evolution. Tabu search and scatter search. Ed. by Cesar Rego and Bahram Alidaee, Kluwer Academic Publ, 30, str. 117-144, Boston, 2005, ZZ I06/2005/I-032.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Some new ideas in TS for job shop scheduling, Metaheuristic optimization via memory and evolution. Tabu search and scatter search. Ed. by Cesar Rego and Bahram Alidaee. Boston [i in.] : Kluwer Academic Publ.,, cop. 2005 s. 165-190, 8 rys., 5 tab., bibliogr. 27 poz, Kluwer Academic Publ, 30, str. 393-404, Boston, 2005, ZZ I06/2005/I-033.

  Rok 2004

 • W Bożejko: Równoległe algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 29, str. 1-197, Wrocław, 2004, DN I06/03/P-029.
 • M Makuchowski: Problemy gniazdowe z operacjami wielomaszynowymi. Własności i algorytmy, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 37, str. 1-196, Wrocław, 2004, DN I06/04/P-037.
 • C Smutnicki, M Molga: Szeregowanie zadań w systemie kompletowania z wieloma ruchomymi realizatorami, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, tV, B4, str. 451-458, Warszawa, 2004, RK I06/04/I-093.
 • E Nowicki, C Smutnicki: TS and solution space analyzes. The job-shop case, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser.PRE nr 14, str. 19-sty, 2004, XN I06/04/P-014.
 • C Smutnicki: Minimizing the mean completion time in a flow shop problem. The worst-case study, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 151-158, Warszawa, 2004, ZK I06/04/I-128.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm genetyczny dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2004. s. 136-143, 2 tab., bibliogr. 25 poz, tV, T. 1, str. 136-143, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-086.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Dwumaszynowy problem przepływowy z dwiema operacjami na drugiej maszynie, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 408-419, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-087.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Nowe elementy algorytmu symulowanego wyżarzania dla problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 420-427, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-088.
 • Makuchowski Mariusz: Symulowane wyżarzanie w problemie gniazdowym z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 71-78, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-089.
 • Nowicki Eugeniusz: Totalna duża dolina w krajobrazie przestrzeni rozwiązań problemu gniazdowego, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2004. s. 182-191, 4 rys., 3 tab., bibliogr. 12 poz, tV, T. 2, str. 182-191, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-090.
 • Nowicki Eugeniusz, Tyński Adam: Własności przestrzeni rozwiązań problemu gniazdowego z czasami transportu, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2004. s. 192-199, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz, tV, T. 2, str. 192-199, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-091.
 • Grabowski Tomasz, Pempera Jarosław: System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na systemie Linux, , Wydaw. AE, str. 527-534, Katowice, 2004, RK I06/2004/I-183.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: 2D and 3D representations of solution spaces for CO problems, Computational science - ICCS 2004. 4th International conference. Proceedings, Kraków, June 6-9, 2004 / Marian Bubak [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 483-490, 5 rys., bibliogr. 8 poz, Springer, vol. 3037, str. 483-490, Berlin, 2004, RZ I06/2003/P-060.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel genetic algorithm for minimizing total weighted completion time, Artificial intelligence and soft computing - ICAISC 2004. 7th International conference. Proceedings, Zakopane, June 7-11, 2004 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 400-405, 2 tab., bibliogr. 9 poz, Springer, vol. 3070, str. 400-405, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-056.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: The new concepts in parallel simulated annealing method, Artificial intelligence and soft computing - ICAISC 2004. 7th International conference. Proceedings, Zakopane, June 7-11, 2004 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 853-859, 2 rys., bibliogr. 10 poz, Springer, vol. 3070, str. 853-859, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-060.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel genetic algorithm for the flow shop scheduling problem, Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2003. 5th International conference. Revised papers, Częstochowa, September 7-10, 2003 / Roman Wyrzykowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 566-571, 1 tab., bibliogr. 12 poz, Springer, vol. 3019, str. 566-571, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-067.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel tabu search method approach for very difficult permutation scheduling problems, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering. PARELEC 2004. Workshop on System Design Automation (SDA), Dresden, 7-10 September 2004. Los Alamitos, Ca. [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2004. s. 156-161, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 18 poz, IEEE Computer Society, str. 156-161, Los Alamitos, Ca, 2004, RZ I06/2004/I-110.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: A fast tabu search algorithm for no-wait flow shop problem with makespan criterion, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. SCI 2004. Proceedings 2004, Orlando, Florida, July 18-21, 2004 / Ed. by Nagib Callaos [i in.]. [Orlando, Fla. :International Institute of Informatics and Systemics], str. 333-338, 2004, RZ I06/2005/I-018.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego. Warszawa : WNT, 2004 s. 23-30, 2 tabl., bibliogr. 10 poz., Summ, tV, str. 23-30, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-123.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search dla przepływowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego. Warszawa : WNT, 2004 s. 31-38, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 17 poz., Summ, tV, str. 31-38, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-124.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Algorytmy heurystyczne dla problemu przepływowego z ograniczeniami ""bez czekania""", Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 55-62, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-125.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A new tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with Cmax criterion, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 63-71, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-126.
 • Nowicki Eugeniusz, Tyński Adam: Analiza sąsiedztwa w problemie gniazdowym z ograniczoną liczbą wózków AGV, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego. Warszawa : WNT, 2004 s. 141-149, 8 rys., Summ, tV, str. 141-149, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-127.
 • Nowicki Eugeniusz: Przestrzeń rozwiązań problemu gniazdowego - poszukiwanie rozproszone, " Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Pod red. Zdzisława Bubnickiego, Olgierda Hryniewicza, Jana Węglarza. Warszawa : ""Exit"", 2004 s. 189-199, bibliogr. 15 poz.", str. 189-199, 2004, ZK I06/2004/I-130.
 • Nowicki Eugeniusz: Krajobraz przestrzeni rozwiązań problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym, Automatyzacja procesów dyskretnych. Optymalizacja dyskretna. Robotyka i sterowniki programowalne. Pod red. Ryszarda Gessinga, Tadeusza Szkodnego. Warszawa : WNT, 2004 s. 169-176, 2 rys., 2 tabl., bibliogr. 13 poz., Summ, tV, str. 169-176, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-131.
 • Nowicki Eugeniusz, Tyński Adam: Problem gniazdowy z transportem, " Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Pod red. Zdzisława Bubnickiego, Olgierda Hryniewicza, Jana Węglarza. Warszawa : ""Exit"", 2004 s. 201-211, 1 tab., bibliogr. 9 poz.", str. 201-211, 2004, ZK I06/2004/I-132.
 • Makuchowski Mariusz: Wielosposobowy problem gniazdowy z operacjami nierównocześnie wykorzystującymi maszyny : Algorytmy konstrukcyjne, Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Pod red. Zdzisława Bubnickiego, Olgierda Hryniewicza, Jana Węglarza, EXIT, str. 213-225, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/P-018.
 • Makuchowski Mariusz: Wielosposobowy problem gniazdowy z nieprzesuwalnymi czynnościami asynchronicznymi : Algorytm tabu, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 125-132, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/P-019.

  Rok 2003

 • M Molga, C Smutnicki: Szeregowanie zadań w systemie z mobilnym realizatorem, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 173-178, 2003, AK I06/03/I-114.
 • P Pitucha, C Smutnicki: Optymalizacja procesu kolekcjonowania części, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 1, str. 204-211, Warszawa, 2003, RK I06/03/I-028.
 • A Tyński: Tabu search algorithms to simultaneous job scheduling and vehicle route planning. Algorytmy tabu search do równoległego szeregowania zadań i planowania trasy przejazdu wózków, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 42, str. 10, 2003, XN I06/03/P-042.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zagadnienie kolejnościowe przepływowe z ograniczoną dostępnością maszyn, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 113-119, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-109.
 • Nowicki Eugeniusz: Nowa metoda dywersyfikacji w algorytmach tabu dla problemu przepływowego, Automatyka (Automatyka) 2003 t. 7, z. 1/2, s. 193-198 1 tab., bibliogr. 12 poz., Summ, t. 7 z. 1/2, str. 193-198, 2003, AK I06/2003/I-111.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Pewien algorytm konstrukcyjny dla problemu gniazdowego z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 199-204, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-112.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Genetyczny algorytm równoległy dla pewnego permutacyjnego problemu przepływowego, Automatyka (Automatyka) 2003 t. 7, z. 1/2, s. 51-57 3 tab., bibliogr. 16 poz., Summ, str. 51-57, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-113.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Metoda blokowa w zagadnieniach szeregowania zadań, , EXIT, str. 1-390, Warszawa, 2003, MK I06/2003/I-053.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Sterowanie w elastycznym centrum obróbczym tokarsko-frezerskim, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 101-106, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-026.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy komunikacji w obliczeniach wieloprocesorowych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2003. s. 107-113, 1 tab., bibliogr. 18 poz, tV, str. 107-113, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-027.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Algorytm wyznacznia długości ścieżki krytycznej w grafie modelującym problem gniazdowy z operacjami wielomaszynowymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 18-27, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-029.
 • Nowicki Eugeniusz, Tyński Adam: Algorytmy konstrukcyjne dla problemu gniazdowego z czasami transportu, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2003. s. 140-149, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz, tV, T. 2, str. 140-149, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-030.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm tabu dla permutacyjnego problemu przepływowego, Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. IV Krajowa konferencja. Materiały konferencyjne, Kraków, 26-28 listopada 2003 / Red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, [2003]. s. 313-318, 1 tab., bibliogr. 18 poz, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, str. 313-318, Kraków, 2003, RK I06/2003/I-137.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytmy konstrukcyjne dla pewnych problemów szeregowania zadań, Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. IV Krajowa konferencja. Materiały konferencyjne, Kraków, 26-28 listopada 2003 / Red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, [2003]. s. 331-336, 3 tab., bibliogr. 7 poz, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, str. 331-336, Kraków, 2003, RK I06/2003/I-138.

  Rok 2002

 • C Smutnicki: Algorytmy szeregowania, "Warszawa ""Exit"" , (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Automatyka) 315", str. 307-315, 2002, MK I06/02/I-063.
 • P Pitucha, C Smutnicki: Szeregowanie zadań w systemie kolekcjonowania części, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 103-113, Gliwice, 2002, RK I06/02/I-066.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytm równoległy tabu search dla permutacyjnego problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2002. s. 127-134, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 16 poz, tV, T. 1, str. 127-134, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-003.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Liczby rozmyte w problemach szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2002. s. 135-142, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 12 poz, tV, T. 1, str. 135-142, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-004.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie zadań w elastycznym systemie produkcyjnym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 1, str. 319-327, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-005.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Operacje wielomaszynowe z nierównoczesnym użyciem maszyn w problemie gniazdowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 114-123, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-006.
 • Nowicki Eugeniusz: Gniazdowy system produkcyjny z ograniczoną liczbą palet. Modele i własności, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2002. s. 194-204, 2 rys., bibliogr. 9 poz, tV, T. 2, str. 194-204, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-007.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Metody dywersyfikacji procesu przeszukiwań w algorytmach popraw dla przepływowego problemu kolejnościowego, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1554, z. 134, str. 185-194, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-067.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Algorytm tabu dla problemu gniazdowego z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, z. 134, str. 287-297, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-068.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytm tabu dla problemu gniazdowego z czasami transportu, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2002. s. 327-337, 1 tabl., bibliogr. 10 poz., Summ, z. 134, str. 327-337, 2002, RK I06/2002/I-080.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Permutacyjny problem przepływowy : Algorytmy równoległe symulowanego wyżarzania, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2002. s. 91-101, 1 tab., bibliogr. 22 poz., Summ, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 91-101, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-081.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel algorithm for some single machine scheduling problems, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2002. s. 81-90, 2 tab., bibliogr. 10 poz., Streszcz, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 81-90, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-082.
 • Wodecki Mieczysław, Bożejko Wojciech: Solving the flow shop problem by parallel simulated annealing, Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2001. 4th International conference, Nałęczów, September 9-12, 2001 / Roman Wyrzykowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2002. s. 236-244, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 17 poz, Springer, vol. 2328, str. 236-244, Berlin, 2002, RZ I06/2002/I-088.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Solving the flow shop problem by parallel tabu search, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering. ParElec 2002. Proceedings, Warsaw, 22-25 September 2002. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society,, cop. 2002. s. 189-194, 2 tab., bibliogr. 20 poz, IEEE Computer Society, str. 189-194, Los Alamitos, 2002, RZ I06/2002/I-089.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Modele permutacyjno-grafowe problemów gniazdowych z operacjami wielomaszynowymi, Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Pod red. Janusza Kacprzyka i Jana Węglarza, EXIT, str. V-11 - V-24, Warszawa, 2002, ZK I06/2002/I-083.
 • Nowicki Eugeniusz: Gniazdowy system produkcyjny z przezbrojeniami : Modele i własności, " Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Pod red. Janusza Kacprzyka i Jana Węglarza. Warszawa : ""Exit"", 2002 s., V-55 - V-65, 1 rys., bibliogr. 11 poz.", str. 55 -65, 2002, ZK I06/2002/I-084.

  Rok 2001

 • C Smutnicki, P Dąbrowski: Problem minimalizacji czasu cyklu w pewnym procesie produkcyjnym, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 507-516, 2001, AK I06/01/I-108.
 • E Nowicki, C Smutnicki: New ideas in TS for job shop scheduling, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 50, str. 22-sty, 2001, XN I06/01/P-050.
 • E Nowicki, C Smutnicki: New tools to solve the job shop problem, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 51, str. 10-sty, 2001, XN I06/01/P-051.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowy algorytm lokalnej optymalizacji dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 77-85, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-100.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy lokalnego przeszukiwania dla zagadnienia przepływowego z maszynami równoległymi i wymaganiami bez magazynowania, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 87-93, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-101.
 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Własności algorytmów poszukiwań lokalnych, Automatyka (Automatyka) 2001 t. 5, z. 1/2, s. 95-101 3 rys., bibliogr. 5 poz, t. 5 z. 1/2, str. 95-101, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-102.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Modelowanie niepewności w pewnym problemie szeregowania zadań, Automatyka (Automatyka) 2001 t. 5, z. 1/2, s. 103-112 1 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz, t. 5 z. 1/2, str. 103-112, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-103.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Krajobraz przestrzeni rozwiązań problemu gniazdowego, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 449-456, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-107.
 • Nowicki Eugeniusz: Pewne modyfikacje algorytmu TSAB dla problemu gniazdowego, Automatyka (Automatyka) 2001 t.5, z.1/2, s. 439-447 2 tab., bibliogr. 14 poz, t.5 z.1/2, str. 439-447, 2001, AK I06/2001/P-009.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: New block properties for the permutation flow shop problem with application in tabu search, Journal of the Operational Research Society, vol. 52 nr 2, str. 210-220, 2001, AZ I06/2000/P-037.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Algorytmy tabu search z rozmytymi danymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 1, str. 85-94, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-005.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Stabilność metaheurystyk dla wybranych problemów szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2001. s. 95-103, 2 tab., bibliogr. 6 poz, tV, T. 1, str. 95-103, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-006.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Metoda wstawień w klasycznych problemach szeregowania : Cz. 1. Problem przepływowy, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 113-122, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-007.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Metoda wstawień w klasycznych problemach szeregowania : Cz. 2. Problem gniazdowy, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 123-132, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-008.

  Rok 2000

 • J Pempera: Algorytmy szeregowania zadań w pewnym dyskretnym procesie produkcyjnym, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc.Rozprawa doktorska (28.02.2001) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław. Promotor prof. dr hab. inż. J. Grabowski, Ser. PRE nr 117, str. 121, 2000, DN I06/00/P-117.
 • P Dąbrowski, C Smutnicki: Minimalizacja czasu cyklu w dyskretnych procesach produkcyjnych, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1474, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 129, str. 61-72, Gliwice, 2000, RK I06/00/I-057.
 • J Grabowski, J Pempera, C Smutnicki: Algorytmy optymalnego wyboru maszyn w gniazdowych procesach produkcyjnych, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 2, str. 06-sty, Wrocław, 2000, XN I06/00/P-002.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Algorytmy optymalnego wyboru maszyn w przepływowych dyskretnych procesach produkcyjnych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 10-12 stycznia 2000 / pod red. Ryszarda Knosal, tV, T. 1, str. 190-196, Kraków, 2000, RK I06/2000/I-001.
 • Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Problem wyboru zadań do wykonywania w dyskretnym systemie produkcyjnym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 10-12 stycznia 2000 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 1, str. 197-203, Warszawa, 2000, RK I06/2000/I-002.
 • Nowicki Eugeniusz: Zastosowanie techniki tabu do harmonogramowania elastycznych gniazd produkcyjnych z czasami transportu i przezbrojeń, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2000. s. 295-304, bibliogr. 10 poz., Summ, z. 129, str. 295-304, 2000, RK I06/2000/I-058.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Szeregowanie zadań na dwóch stanowiskach z maszynami równoległymi ze specyficznymi wymaganiami, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , nr 1474, z. 129, str. 101-109, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-060.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe algorytmy tabu search dla szeregowania zadań z kryterium minimalno kosztowym, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1474, z. 129, str. 91-99, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-061.
 • Grabowski Józef, Marchewka Aneta: Zagadnienie szeregowania wyrobów w przepływowych procesach montażowych : Algorytm ewolucyjny, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1474, Automatyka, z. 129, str. 83-90, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-062.
 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Metody przeszukiwań dyskretnych przestrzeni rozwiązań, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2000. s. 25-35, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1476, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 131, str. 25-35, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-063.
 • Nowicki Eugeniusz: Analiza algorytmów tabu dla problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 10-12 stycznia 2000 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2000. s. 66-76, 3 tab., bibliogr. 10 poz, tV, T. 2, str. 66-76, Warszawa, 2000, RK I06/2000/P-001.
 • Marchewka Aneta, Grabowski Józef, Ferenc Zbigniew: Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do szeregowania wyrobów w przepływowym procesie produkcyjnym, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Polanica Zdrój, [31 maja - 3 czerwca], Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc, T. 2, str. 125-132, Wrocław, 2000, RP I06/2000/I-037.
 • Ferenc Zbigniew, Grabowski Józef, Marchewka Aneta: Numeryczna analiza rozkładu pola naprężeń w styku części maszyn, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Polanica Zdrój, [31 maja - 3 czerwca], Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc, T. 1, str. 305-310, Wrocław, 2000, RP I06/2000/I-038.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Some local search algorithms for single machine weighted tardiness problem, Cybernetics and systems 2000. Proceedings of the Fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 25-29 April 2000 / Ed. by Robert Trappl. Vienna : Austrian Society for Cybernetics Studies, Austrian Society for Cybernetics Studies, Vol. 2, str. 763-768, Vienna, 2000, RZ I06/1999/P-112.

  Rok 1999

 • C Smutnicki: Szeregowanie metodą cen dualnych, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 303-318, 1999, AK I06/99/I-084.
 • C Smutnicki: A two-machine flow shop scheduling problem with buffers, OR Spektrum, Bd 20 H. 4, str. 229-235, 1999, AZ I06/97/P-009.
 • C Smutnicki, P Dąbrowski: Pewien problem szeregowania według strategii JIT, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów]. Pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 389-398, Warszawa, 1999, RK I06/99/I-006.
 • J Grabowski, E Nowicki, C Smutnicki, J Pempera: Metoda tabu search w otwartym systemie obsługi, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-001.
 • J Grabowski, J Pempera, P Werwiński: Zagadnienia optymalnego wyboru zestawu w dyskretnych procesach produkcyjnych, Raporty Inst. Cynbern. PWroc, Ser. PRE nr 88, str. 21-sty, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-088.
 • J Grabowski, J Pempera: A new tabu search algorithm for the permutation flow-shop problem, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 92, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-092.
 • C Smutnicki: Szeregowanie poprzez sortowanie w systemie przemysłowym. Wybrane analizy najgorszego przypadku, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 94, str. 16-sty, 1999, XN I06/99/P-094.
 • C Smutnicki: Flow-shop scheduling. Selected worst-case studies, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 96, str. 29-sty, 1999, XN I06/99/P-096.
 • C Smutnicki, W Bożejko: Mean completion time flow-shop, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 109, str. 25-sty, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-109.
 • Nowicki Eugeniusz: Metoda tabu search w wielosposobowym problemie gniazdowym, Automatyka (Automatyka) 1999 t. 3, z. 1, s. 251-258 1 tab., bibliogr. 8 poz, t. 3 z. 1, str. 251-258, 1999, AK I06/1999/I-080.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowy algorytm tabu search dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 125-133, Kraków, 1999, AK I06/1999/I-085.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Pitucha Piotr: Algorytmy lokalnej optymalizacji w przepływowych systemach montażowych, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 115-124, Kraków, 1999, AK I06/1999/I-086.
 • Nowicki Eugeniusz: The premutation flow shop with buffers: a tabu search approach, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1999 vol. 116, nr 1, s. 205-219 3 rys., 4 tab., bibliogr. 14 poz, vol. 116 nr 1, str. 205-219, 1999, AZ I06/1997/P-010.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Sequencing of jobs in some production system, European Journal of Operational Research, vol. 125 nr 3, str. 535-550, 1999, AZ I06/1999/P-091.
 • Nowicki Eugeniusz: Metoda tabu w problemach szeregowania zadań produkcyjnych.Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1999. 252 s. : rys., tab, Nowicki Eugeniusz.: Metoda tabu w problemach szeregowania zadań produkcyjnych.Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc.,, 1999, HP I06/1999/I-076.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zastosowanie techniki tabu search do szeregowania zadań z kryterium minimalno-kosztowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów], Zakopane, 11-13 stycznia 1999 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 94-104, Warszawa, 1999, RK I06/1999/I-003.
 • Grabowski Józef, Pitucha Piotr: Zagadnienie szeregowania wyrobów w przepływowych procesach montażowych z przezbrojeniami, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów], Zakopane, 11-13 stycznia 1999 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 105-114, Warszawa, 1999, RK I06/1999/I-004.
 • Nowicki Eugeniusz: Otwarte systemy obsługi : Algorytm tabu search, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów], Zakopane, 11-13 stycznia 1999 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 1999. s. 302-311, 2 tab., bibliogr. 10 poz, str. 302-311, 1999, RK I06/1999/I-005.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Flow line scheduling by tabu search, Meta-heuristics: advances and trends in local search paradigms for optimization. Ed. by Stefan Voss [i in.]. Boston [i.in.] : Kluwer Academic Publ.,, cop. 1999 s. 175-189, 3 rys., 4 tab., bibliogr. 16 poz, str. 175-189, 1999, ZZ I06/1997/P-016.

  Rok 1998

 • C Smutnicki: Some results of the worst-case analysis for flow shop scheduling, European Journal of Operational Research, vol. 109, str. 66-87, 1998, AZ I06/95/P-008.
 • C Smutnicki: Single-cell scheduling with a delivery performance, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1391, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 125, str. 101-110, Gliwice, 1998, RK I06/98/I-087.
 • C Smutnicki: A problem of scheduling in JIT system, Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Poldex, str. 279-287, Kraków, 1998, RK I06/99/I-028.
 • C Smutnicki: The adaptive memory search to solve a scheduling problem, Cybernetics and systems ^APO98. Proceedings of the Fourteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Austr. Soc. Cybern. Stud, Vol. 2, str. 17-sty, Vienna, 1998, RZ I06/98/I-013.
 • J Grabowski, E Nowicki, J Pempera, C Smutnicki: Scheduling of jobs in some discrete production system, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, Wrocław, 1998, XN I06/98/P-001.
 • J Grabowski, P Werwiński, M Wodecki: Zagadnienie optymalnego wyboru zestawu maszyn w dyskretnym systemie produkcyjnym, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 106, 1998, XN I06/98/P-106.
 • C Smutnicki, P Werwński, M Wodecki: System wspomagania wyboru maszyn w dyskretnym procesie produkcyjnym, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 107, str. 25-sty, 1998, XN I06/98/P-107.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: The flow shop with parallel machines : A tabu search approach, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1998 vol. 106, s. 226-253 6 rys., 6 tab., bibliogr. 18 poz, vol. 106, str. 226-253, 1998, AZ I06/1995/P-030.
 • Grabowski Józef, Werwiński Paweł: Zagadnienia optymalizacji gniazd krytycznych w dyskretnych procesach produkcyjnych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór referatów. Katedra Inżynierii Produkcji. Instytut Zarządzania POpol., SIMP, Zakopane, 12-14.01, Wydaw. PŚl, str. 99-106, Gliwice, 1998, RK I06/1997/P-002.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Zagadnienie optymalnego rozdziału surowca w przemyśle przetwórczym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór referatów. Katedra Inżynierii Produkcji. Instytut Zarządzania POpol., SIMP, Zakopane, 12-14.01, Wydaw. PŚl, str. 12-lip, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-001.
 • Grabowski Józef, Marchewka Aneta: Zagadnienia szeregowania wyrobów w przepływowych procesach montażowych, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1390, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 124, str. 53-62, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-086.
 • Nowicki Eugeniusz: Problem przepływowy z maszynami równoległymi i przezbrojeniami : Algorytm tabu search, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09.1998. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1998. s. 67-78, bibliogr. 10 poz., Summ, z. 125, str. 67-78, 1998, RK I06/1998/I-088.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zagadnienia szeregowania zadań w systemach taśmowych ze specyficznymi wymaganiami, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , nr 1391, z. 125, str. 29-36, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-089.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytm szeregowania zadań z kryterium minimalno-kosztowym, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1391, z. 125, str. 37-45, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-090.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław, Wodecki Mieczysław: System doradczy dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn w dyskretnym systemie produkcyjnym, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1391, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 125, str. 135-143, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-091.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Scheduling of jobs in some production system, , Vol. 3, str. 757-762, 1998, RZ I06/2005/I-026.

  Rok 1997

 • C Smutnicki: Just-in-time manufacturing, Automatyka, t. 1 z. 1, str. 373-381, 1997, AK I06/97/I-070.
 • J Grabowski, J Pempera: Analiza algorytmów przybliżonych dla dwumaszynowego problemu przepływowego z ograniczeniami typu bez czekania i terminami dostępności zadań, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. SPR nr 22, Wrocław, 1997, EN I06/97/S-022.
 • C Smutnicki: Optimization and control in just-in-time manufacturing systems, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydaw. PWroc, nr 97, Monografie, ISSN 0324-9786, nr 25, str. 1-196, 1997, HP I06/98/I-026.
 • C Smutnicki: Approximation algorithms, Operations research. Proceedings 1996. Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR 96), Springer Verlag, str. 213-217, Berlin, 1997, RZ I06/97/I-022.
 • E Nowicki: Dwumaszynowy problem przepływowy z buforami i niezerowymi momentami gotowości. Algorytm tabu search, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 52, str. 11, 1997, XN I06/97/P-052.
 • J Grabowski, Marchewka Aneta: Zagadnienie optymalizacji gniazd krytycznych w procesie produkcji pomp, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 58, str. 22, 1997, XN I06/97/P-058.
 • C Smutnicki: Flow shop scheduling with buffers and transport times, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, Ser.PRE nr 62, str. 17-sty, 1997, XN I06/97/P-062.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Optymalizacja wąskich gardeł przy produkcji wyrobów betonowych, Automatyka, t. 1 z. 1, str. 131-138, Kraków, 1997, AK I06/1997/I-066.
 • Grabowski Józef, Marchewka Aneta: Zagadnienie optymalizacji gniazd krytycznych w procesie produkcji pomp, Automatyka, t. 1 z. 1, str. 139-146, Kraków, 1997, AK I06/1997/I-067.
 • Nowicki Eugeniusz: Problem przepływowy z ograniczoną liczbą palet: algorytm tabu search, Automatyka (Automatyka) 1997 t. 1, z. 1, s. 321-328 1 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ, t. 1 z. 1, str. 321-328, 1997, AK I06/1997/I-068.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Modelowanie ograniczeń buforowania w systemie przepływowym, Automatyka (Automatyka) 1997 t. 1, z. 1, s. 329-336 2 rys., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 1 z. 1, str. 329-336, 1997, AK I06/1997/I-069.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Scheduling in production of concrete wares, Operations research. Proceedings 1996. Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR 96), Braunschweig, September 3-6, 1996 / Uwe Zimmermann [i in.] (eds), Springer-Verlag, str. 192-196, Berlin, 1997, RZ I06/1997/I-021.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Scheduling a constrained flow shop using tabu search, International Conference on Industrial Engineering and Production Management. Proceedings. FUCAM Facultes Universitares Catholigues de Mons [i in.], Lyon, October 20-24, B. 2, str. 76-84, 1997, RZ I06/1997/I-106.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Flexible flow shop scheduling, International Conference on Industrial Engineering and Production Management. Proceedings. FUCAM Facultes Universitares Catholigues de Mons [i in.], Lyon, October 20-24, 1997. B. 1. [B.m. : b.w., 1997]. s. 85-94, bibliogr. 17 poz, str. 85-94, 1997, RZ I06/1997/P-017.

  Rok 1996

 • C Smutnicki: Scheduling of flexible flow lines and work centres, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1338, Automatyka z. 118, str. 175-185, Gliwice, 1996, RK I06/96/I-064.
 • C Smutnicki: Worst-case performance evaluations for some scheduling algorithms, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1337, Automatyka z. 117, str. 265-274, Gliwice, 1996, RK I06/96/I-072.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Permutation flow shop scheduling. Benchmarks results, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 15, str. 13-sty, 1996, XN I06/96/P-015.
 • C Smutnicki: System wspomagający rozwiązanie problemów szeregowania, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, Ser.PRE nr 31, str. 15-sty, 1996, XN I06/96/P-031.
 • C Smutnicki: Wybrane problemy implementacji algorytmów dla potrzeb systemów wspomagających, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, Ser.PRE nr 32, str. 09-sty, 1996, XN I06/96/P-032.
 • C Smutnicki: Scheduling of flexible flow lines and work centers, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, Ser.PRE nr 33, str. 10-sty, 1996, XN I06/96/P-033.
 • C Smutnicki: Worst-case performance evaluation for some scheduling algorithms, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, Ser.PRE nr 34, str. 09-sty, 1996, XN I06/96/P-034.
 • J Grabowski, J Pempera, C Smutnicki: Scheduling in production of concrete wares. Szeregowanie zadań w produkcji wyrobów betonowych, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 39, str. 7, 1996, XN I06/96/P-039.
 • S Zdrzałka: Batching and sequencing in a two-machine flow shop. Grupowanie i szeregowanie w dwumaszynowym problemie przepływowym, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 54, str. 21, 1996, XN I06/96/P-054.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: An approximation algorithm for a single-machine scheduling problem with release times and delivery times, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1994 vol. 48, s. 69-79 1 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 48, str. 69-79, 1996, AZ I06/1991/P-024.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A fast taboo search algorithm for the job shop problem, Management Science (Manage. Sci.) 1996 vol. 42, nr 6, s. 797-813 4 rys., 6 tab., bibliogr. 28 poz, vol. 42 nr 6, str. 797-813, 1996, AZ I06/1993/P-008.
 • Zdrzałka Stanisław: A sequencing problem with family setup times, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1996 vol. 66, nr 2, s. 161-183 5 tab., bibliogr. 18 poz, vol. 66 nr 2, str. 161-183, 1996, AZ I06/1993/P-043.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A fast tabu search algorithm for the permutation flow shop problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1996 vol. 91, nr 1, s. 160-175 5 rys., 4 tab., bibliogr. 27 poz, vol. 91 nr 1, str. 160-175, 1996, AZ I06/1994/P-008.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Single machine scheduling with major and minor setup times: A tabu search approach, Journal of the Operational Research Society (J. Oper. Res. Soc.) 1996 vol. 47, nr 8, s. 1054-1064 2 tab., bibliogr. 13 poz, vol. 47 nr 8, str. 1054-1064, 1996, AZ I06/1994/P-068.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09.1996. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1996. s. 19-32, 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 2 poz., Summ, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka, nr 1338, z. 118, str. 19-32, Gliwice, 1996, RK I06/1996/I-060.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy szeregowania zadań w pewnym dyskretnym procesie produkcyjnym, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1338, Automatyka z. 118, str. 55-63, Gliwice, 1996, RK I06/1996/I-061.
 • Nowicki Eugeniusz: Zastosowanie techniki tabu search do harmonogramowania elastycznych gniazd produkcyjnych, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09.1996. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1996. s. 153-164, 1 tabl., bibliogr. 12 poz., Summ, Wydaw. PŚl. Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska nr 1338, Automatyka, z. 118, str. 153-164, Gliwice, 1996, RK I06/1996/I-063.
 • Grabowski Józef, Werwiński Paweł: Algorytmy optymalnego wyboru maszyn w dyskretnych procesach produkcyjnych, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09, Wydaw. PŚl. Automatyka , nr 1337, z. 117, str. 37-45, Gliwice , 1996, RK I06/1996/I-066.
 • Zdrzałka Stanisław: Grupowanie zadań w dwumaszynowym systemie przepływowym, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09.1996. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1996. s. 285-294, bibliogr. 17 poz., Summ, Wydaw. PŚl. Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska nr 1337, Automatyka, z. 117, str. 285-294, Gliwice, 1996, RK I06/1996/I-073.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: A block approach for flow-shop scheduling to minimize maximum cost, , Austr. Soc. Cybern. Stud, Vol. 2, str. 826-831, Vienna, 1996, RZ I06/1995/P-047.

  Rok 1995

 • C Smutnicki: System wspomagający rozwiązywanie problemów szeregowania i harmonogramowania, Elektrotechnika, t. 14 z. 4, str. 379-388, 1995, AK I06/95/I-040.
 • C Smutnicki: Results of the worst-case analysis for some scheduling problem, 1995 INRIA/IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation. ETFA 95. Proceedings, IEEE Computer Society Press, Vol. 3, str. 105-115, Los Alamitos, 1995, RZ I06/94/P-028.
 • S Zdrzałka: Przepływowe problemy harmonogramowania z przezbrojeniami maszyn, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 7, str. 9, 1995, XN I06/95/P-007.
 • Smutnicki Czesław: System wspomagający rozwiązywanie problemów szeregowania i harmonogramowania, Raporty Inst. Cybern. Pwroc, nr 9, str. 11, 1995, XN I06/95/P-009.
 • C Smutnicki: Minimizing mean flow time in the permutation flow shop. A worst-case study, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 10, str. 10-sty, 1995, XN I06/95/P-010.
 • C Smutnicki: The worst-case analysis of approximation algorithms for permutation flow-shop with weighted total completion tome, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 15, str. 19-sty, 1995, XN I06/95/P-015.
 • S Zdrzałka: Two-machine flow shop scheduling problem with family setup times. Dwumaszynowy problem przepływowy z grupowymi przezbrojeniami maszyn, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 16, str. 23, 1995, XN I06/95/P-016.
 • S Zdrzałka: A sequencing problem with family setup times. Problem szeregowania zadań z grupowymi przezbrojeniami maszyn, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 59, str. 27, 1995, XN I06/95/P-059.
 • S Zdrzałka: Batching and sequencing to minimize maximum lateness on a single machine. Grupowanie i szeregowanie zagadnień maksymalnej nieterminowości na pojedynczej maszynie, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 62, str. 13, 1995, XN I06/95/P-062.
 • J Grabowski, P Werwiński: Zagadnienie kolejnościowe optymalnego wyboru zestawu maszyn, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 70, str. 21-sty, Wrocław, 1995, XN I06/95/P-070.
 • Zdrzałka Stanisław: Dwumaszynowe przepływowe problemy harmonogramowania z przezbrojeniami maszyn, Elektrotechnika (Elektrotechnika) 1995 t. 14, z. 4, s. 503-509 bibliogr. 13 poz, t. 14 z. 4, str. 503-509, 1995, AK I06/1995/I-038.
 • Nowicki Eugeniusz: Problem przepływowy z dwoma stanowiskami obsługi: algorytm tabu search, Elektrotechnika (Elektrotechnika) 1995 t. 14, z. 4, s. 345-350 bibliogr. 5 poz, t. 14 z. 4, str. 345-350, 1995, AK I06/1995/I-039.
 • Zdrzałka Stanisław: Analysis of approximation algorithms for single-machine scheduling with delivery times and sequence independent batch setup times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1995 vol. 80, nr 2, s. 371-380 3 tab., bibliogr. 6 poz, vol. 80 nr 2, str. 371-380, 1995, AZ I06/1995/I-001.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: A bicriterion approach to preemptive scheduling of parallel machines with controllable job processing times, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1995 vol. 63, nr 3, s. 237-256 1 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz, vol. 63 nr 3, str. 237-256, 1995, AZ I06/1995/I-089.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Algorytmy optymalizacji dla wybranych klas zagadnień harmonogramowania i szeregowania, , PIAP, T. 1, str. 228-235, Warszawa, 1995, RK I06/1995/I-087.
 • Nowicki Eugeniusz: Harmonogramowanie elastycznej linii produkcyjnej z równoległymi maszynami : Algorytm tabu search, , str. 164-174, 1995, RK I06/1995/P-031.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Zastosowanie techniki tabu search do minimalizacji funkcji kosztowej w jednomaszynowym problemie z przezbrojeniami, , str. 175-184, 1995, RK I06/1995/P-060.

  Rok 1994

 • E Nowicki, S Zdrzałka: Minimizing total weighted tardiness in a single machine scheduling problem with setups tabu search algorithm. Minimalizacja sumy ważonych opóźnień w harmonogramowaniu pojedynczej maszyny algorytm tabu search, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 44, str. 11, 1994, EN I06/94/S-044.
 • C Smutnicki: Tabu search algorithm for a class of single-machine scheduling problems, IX Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1250, Automatyka z. 114, str. 259-266, Gliwice, 1994, RK I06/94/P-027.
 • C Smutnicki: Approximate solutions of the single-machine scheduling problem with earliness and tardiness penalties, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 13, str. 15-sty, 1994, XN I06/94/P-013.
 • C Smutnicki: Recent results in the worst-case analysis of approximation algorithms for flow-shop scheduling, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 14, str. 18-sty, 1994, XN I06/94/P-014.
 • J Grabowski: Wybrane aktualne problemy w dziedzinie harmonogramowania i szeregowania zadań, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 19, str. 06-sty, Wrocław, 1994, XN I06/94/P-019.
 • S Zdrzałka: Algorithms for family sequencing and batching problems on a single machine. Algorytmy dla szeregowania rodzin i grupowania zadań dla pojedyńczej maszyny, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 20, str. 24, 1994, XN I06/94/P-020.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Quick algorithms in computer supportin systems, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 24, str. 12-sty, 1994, XN I06/94/P-024.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Project management/scheduling. A computer supporting systems, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 25, str. 11-sty, 1994, XN I06/94/P-025.
 • J Grabowski: Zagadnienie optymalnego sterowania procesami w elastycznym centrum obróbki mechanicznej, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 26, str. 1-32, Wrocław, 1994, XN I06/94/P-026.
 • S Zdrzałka: Scheduling and sequencing with setups Classyfication and a list of papers. Harmonogramowanie i szeregowanie z przezbrojeniami Klasyfikacja i lista publikacji, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 67, str. 20, 1994, XN I06/94/P-067.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Optymalizacja pracy elastycznego centrum obróbczego tokarsko-frezarskiego, (Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. 3, Zast. Mat.) 1994 t. 37, s. 15-37 5 rys., 11 tab., bibliogr. 4 poz., Summ, R 37, str. 15-37, 1994, AK I06/1994/I-083.
 • Nowicki Eugeniusz: An approximation algorithm for a single-machine scheduling problem with release times, delivery times and controllable processing times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 72, nr 1, s. 74-81 2 tab., bibliogr. 13 poz, vol. 72 nr 1, str. 74-81, 1994, AZ I06/1991/P-016.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A decision support system for the resource constrained project scheduling problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 79, nr 2, s. 183-195 bibliogr. 12 poz, vol. 79 nr 2, str. 183-195, 1994, AZ I06/1991/P-019.
 • Zdrzałka Stanisław: Preemptive scheduling with release dates, delivery times and sequence independent setup times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 76, nr 1, s. 60-71 1 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 76 nr 1, str. 60-71, 1994, AZ I06/1993/P-042.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A note on worst-case analysis of approximation algorithms for a scheduling problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 74, nr 1, s. 128-134 3 tab., bibliogr. 15 poz, vol. 74 nr 1, str. 128-134, 1994, AZ I06/1994/I-047.
 • Nowicki Eugeniusz: Zastosowanie techniki tabu search do problemów szeregowania w otwartych systemach obsługi, IX Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 14-17.09.1994. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1994. s. 211-220, bibliogr. 12 poz., Summ., Zsfassung, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska nr 1250, Automatyka, z. 114, str. 211-220, 1994, RK I06/1994/I-055.
 • Zdrzałka Stanisław: Algorytmy dla niektórych zagadnień szeregowania zadań z przezbrojeniami maszyn, IX Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 14-17.09.1994. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1994. s. 299-310, bibliogr. 10 poz., Summ., Res, z. 114, str. 299-310, 1994, RK I06/1994/P-018.

  Rok 1993

 • E Nowicki, S Zdrzałka: Preemptive scheduling of parallel identical machines. A bicriterion approach. Uszeregowanie podzielne na równoległych identycznych maszynach. Podejście dwukryterialne, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 39, str. 19, 1993, XN I06/93/P-039.
 • E Nowicki, S Zdrzałka: A bicriterion problem of preemptive scheduling on uniform machines. Dwukryterialny problem uszeregowania podzielnego na jednorodnych maszynach, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 40, str. 10, 1993, XN I06/93/P-040.
 • Nowicki Eugeniusz: Zastosowanie techniki przeszukiwania z zabronionymi ruchami do problemów przepływowych z ustalonymi i zmiennymi czasami wykonywania zadań, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka (Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Autom.) 1993 z. 64, s. 323-335, bibliogr. 14 poz., Summ, z. 64, str. 323-335, 1993, AK I06/1993/I-021.
 • Zdrzałka Stanisław: A note on single machine sequencing with delivery times and equal batch set-up times: 3/2-approximation algorithm, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka (Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Autom.) 1993 z. 64, s. 361-372, 1 tab., bibliogr. 5 poz, z. 64, str. 361-372, 1993, AK I06/1993/I-022.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: New results in the worst-case analysis for flowshop scheduling, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1993 vol. 46, s. 21-41 3 rys., 4 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 46, str. 21-41, 1993, AZ I06/1990/P-034.
 • Nowicki Eugeniusz: An approximation algorithm for the m-machine permutation flow shop scheduling problem with controllable processing times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1993 vol. 70, nr 3, s. 342-349 4 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 70 nr 3, str. 342-349, 1993, AZ I06/1991/P-026.

  Rok 1992

 • C Smutnicki: Ogólny gniazdowy problem szeregowania przy żądanych terminach zakończenia operacji, VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1175, Automatyka z. 109, str. 243-252, Gliwice, 1992, RK I06/92/I-033.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytmy aproksymacyjne szeregowania zadań na równoległych maszynach ze zmiennymi czasami wykonywania, VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych. Sekcja. 1. Podstawy teoretyczne, Kozubnik k. Porąbki, 1992.09.16-19. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1992. s. 173-182, bibliogr. 17 poz., Summ., Rez, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska nr 1175, Automatyka, z. 109, str. 173-182, 1992, RK I06/1992/I-031.
 • Zdrzałka Stanisław: Harmonogramowanie zadań, grupowanie i porcjowanie z przezbrojeniami maszyn, VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych. Sekcja 1. Podstawy teoretyczne, Kozubnik k. Porąbki, 1992.09.16-19. Gliwice : Wydaw. PŚl., 1992. s. 353-366, 2 tab., bibliogr. 66 poz., Summ., Rez, z. 109, str. 353-366, 1992, RK I06/1992/I-035.

  Rok 1991

 • C Smutnicki: Problem szeregowania na jednej maszynie przy żądanych terminach zakończenia zadań, IX Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, AGH, nr 1450, Automatyka z. 59, str. 145-152, Kraków, 1991, RK I06/91/P-032.
 • E Nowicki, C Smutnicki: An algorithm for resource constrained project scheduling problem, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 20, str. 23-sty, 1991, XN I06/91/P-020.
 • S Zdrzałka: Single machine sequencing with delivery times and equal batch set-up times 3/2 aproximation algorithm, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 33, str. 11, 1991, XN I06/91/P-033.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Permutacyjne zagadnienie taśmowe postaci P//suma WiTi, Archiwum Automatyki i Robotyki (Arch. Autom. Robot.) 1991 t. 36, z. 3/4, s. 459-473 4 rys., 1 tabl., bibliogr. 7 poz., rez., sum, t. 36 z. 3/4, str. 459-473, 1991, AK I06/1987/P-080.
 • Nowicki Eugeniusz: Problemy szeregowania zadań ze zmiennymi czasami gotowości, Archiwum Automatyki i Robotyki (Arch. Autom. Robot.) 1991 t. 36, z. 2, s. 303-312 1 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum, t. 36 z. 2, str. 303-312, 1991, AK I06/1992/I-008.
 • Zdrzałka Stanisław: Approximation algorithms for single-machine sequencing with delivery times and unit batch set-up times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1991 vol. 51, nr 2, s. 199-209 bibliogr. 4 poz, vol. 51 nr 2, str. 199-209, 1991, AZ I06/1988/P-086.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: , Operations Research Letters (Oper. Res. Lett.) 1991 vol. 10, nr 8, s. 473-480 2 rys., bibliogr. 6 poz, vol. 10 nr 8, str. 473-480, 1991, AZ I06/1989/P-046.
 • Zdrzałka Stanisław: Scheduling jobs on a single machine with release dates, delivery times and controllable processing times: worst-case analysis, Operations Research Letters (Oper. Res. Lett.) 1991 vol. 10, nr 9, s. 519-523 1 tab., bibliogr. 16 poz, vol. 10 nr 9, str. 519-523, 1991, AZ I06/1990/P-024.
 • Nowicki Eugeniusz: Problemy szeregowania zadań na równoległych maszynach ze zmiennymi czasami wykonywania, IX Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Krościenko, 2-5 grudnia 1991. Kraków : AGH, 1991. s. 135-144, bibliogr. 4 poz., sum, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej 4 sum. nr 1450 Automatyka, z. 59, str. 135-144, 1991, RK I06/1991/P-027.
 • Zdrzałka Stanisław: Szeregowanie zadań na maszynach równoległych z uogólnionymi ograniczeniami kolejnościowymi, IX Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Krościenko, 2-5 grudnia 1991. Kraków : AGH, 1991. s. 153-161, 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum, z. 59, str. 153-161, 1991, RK I06/1991/P-028.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Resource - constrained project scheduling : Basic properties, Multiobjective problems of mathematical programming. Proceedings of the International Conference, Yalta, USSR, October 26 - November 2, 1988. Berlin : Springer-Verlag, 1991. s. 229-235, 1 tab., bibliogr. 7 poz, Springer-Verlag, vol. 351, str. 229-235, Berlin, 1991, RZ I06/1989/P-045.

  Rok 1990

 • WBernacki, J Markowski, M Popkiewicz, A Sielicki, C Smutnicki, A Stępień, R Zmyślony, S Zontek: Podsystem statystycznej obróbki danych w systemie obsługi eksperymentu, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 29, str. 1-95, 1990, EN I06/89/S-029.
 • J Markowski, M Popkiewicz, A Sielicki, C Smutnicki, A Stępień, J Ułasiewicz: Podsystem statystycznej obróbki danych - oprogramowanie narzędziowe, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 33, str. 1-122, 1990, EN I06/90/S-033.
 • A Bartkowiak, A Michalski, M Popkiewicz, A Sielicki, C Smutnicki, A Stępień, R Zmyślony, S Zontek: Podsystem statystycznej obrobki danych - algorytmy i programy, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 34, str. 1-167, 1990, EN I06/90/S-034.
 • C Smutnicki: O pewnej klasie algorytmów aproksymacyjnych dla problemów szeregowania, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1082, Automatyka z. 100, str. 311-321, Gliwice, 1990, RK I06/90/P-025.
 • E Nowicki, C Smutnicki: New results in the worst-case analysis for flow-shop schedulingm, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, str. 28-sty, 1990, XN I06/90/P-001.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji w harmonogramowaniu zadań. (Podręcznik użytkownika), Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 48, str. 31, 1990, XN I06/90/P-048.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: One-machine sequencing with release dates, delivery times and precedence constraints, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1990 vol. 20, nr 4, s. 483-490 2 rys., 2 tab., bibliogr. 12 poz, vol. 20 nr 4, str. 483-490, 1990, AK I06/1991/I-010.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: A survey of results for sequencing problems with controllable processing times, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1990 vol. 26, s. 271-287 5 tabl., bibliogr. 21 poz, vol. 26, str. 271-287, 1990, AZ I06/1990/I-031.
 • Zdrzałka Stanisław: Algorytmy aproksymacyjne dla jednomaszynowego zagadnienia szeregowania z jednakowymi grupowymi czasami przezbrojeń, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 365-377, bibliogr. 13 poz., sum., rez, z. 100, str. 365-377, 1990, RK I06/1990/P-023.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji dla potrzeb harmonogramowania produkcji, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 113-123, 1 rys., bibliogr. 12 poz., sum., rez, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1084, Automatyka z. 102, str. 113-123, Gliwice, 1990, RK I06/1990/P-026.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Analiza najgorszego przypadku algorytmów aproksymacyjnych dla problemu przepływowego, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 211-222, 4 tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1082, Automatyka z. 100, str. 211-222, Gliwice, 1990, RK I06/1990/P-027.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytmy aproksymacyjne dla jednomaszynowego problemu szeregowania ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 199-209, 1 tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez, Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska nr 1082, Automatyka, z. 100, str. 199-209, 1990, RK I06/1990/P-028.

  Rok 1989

 • C Smutnicki: Algorytmy przybliżone dla m-maszynowego problemu przepływowego z ograniczeniami składowania, I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych. BOS 88, IBS PAN, T. 1. Optymalizacja metody i zastosowania, str. 176-184, Warszawa, 1989, RK I06/88/P-065.
 • C Smutnicki: DSS for project scheduling. A review of problems, Methodology and Software for Interactive Decision Support. Proceedings of the International Workshop, Sprnger-Verlag, vol. 337, str. 211-216, Berlin, 1989, RZ I06/87/P-122.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji w harmonogramowaniu zadań, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 14, str. 9, 1989, XN I06/89/P-014.
 • E Nowicki: Problem szeregowania zadań ze zmiennymi czasami gotowości, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 15, str. 10, 1989, XN I06/89/P-015.
 • A Adrabiński, J Grabowski, M Wodecki: Zagadnienie sterowania elastycznym centrum tokarsko-frezarskim, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 59, str. 1-32, 1989, XN I06/89/P-057.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Algorytmy aproksymacyjne dla minimalizacji sumy kosztów w wybranych zagadnieniach kolejnościowych przy kryterium minimalizacji sumy kar, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1989 t. 34, z. 3/4, s. 289-299 bibliogr. 24 poz., rez., sum, t. 34 z. 3/4, str. 289-299, 1989, AK I06/1988/P-019.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Optymalizacja dyskretnych przepływowych procesów produkcyjnych ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1989 t. 34, z. 3/4, s. 301-312 bibliogr. 21 poz., rez., sum, t. 34 z. 3/4, str. 301-312, 1989, AK I06/1988/P-020.
 • Zdrzałka Stanisław: Scheduling jobs on a single machine with periodical release date/deadline intervals, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1989 vol. 40, nr 2, s. 243-251 3 rys., bibliogr. 3 poz, vol. 40 nr 2, str. 243-251, 1989, AZ I06/1987/P-014.
 • Zdrzałka Stanisław, Grabowski Józef: An algorithm for single machine sequencing with release dates to minimize maximum cost, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1989 vol. 23, s. 73-89 3 rys., 3 tabl., bibliogr. 14 poz, vol. 23, str. 73-89, 1989, AZ I06/1987/P-074.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Worst-case analysis of an approximation algorythm for flow-shop scheduling, Operations Research Letters (Oper. Res. Lett.) 1989 vol. 8, nr 3, s. 171-177 2 tab., bibliogr. 7 poz, vol. 8 nr 3, str. 171-177, 1989, AZ I06/1988/P-006.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytmy komputerowego wspomagania produkcji w przepływowym systemie produkcyjnym, Zastosowanie komputerów w przemyśle. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Szczecin, 20-22 września 1989.s. 216-219, bibliogr. 3 poz., sum, str. 216-219, 1989, KK I06/1989/P-007.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytmy aproksymacyjne dla problemu 1[rj,qj] Cmax ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, , str. 185-194, 1989, RK I06/1988/P-064.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Analiza porównawcza algorytmów aproksymacyjnych dla m-maszynowego problemu przepływowego, , IBS PAN, T. 1. Optymalizacja metody i zastosowania, str. 168-175, Warszawa, 1989, RK I06/1988/P-066.
 • Nowicki Eugeniusz: Problem przepływowy z odcinkami liniową funkcją kosztu, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Kraków, 4-7 grudnia 1989. Kraków : AGH, 1989. s. 135-144, 1 tabl., bibliogr. 9 poz., sum, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej nr 1313, Automatyka, z. 49, str. 135-144, 1989, RK I06/1989/I-012.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji w harmonogramowaniu zadań, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Kraków, 4-7 grudnia 1989. Kraków : AGH, 1989. s. 237-245, bibliogr. 8 poz., sum, AGH, nr 1313, Automatyka z. 49, str. 237-245, Kraków, 1989, RK I06/1989/I-013.
 • Zdrzałka Stanisław: Szeregowanie zadań na pojedynczym procesorze z jednakowymi grupowymi czasami przezbrojeń, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Kraków, 4-7 grudnia 1989. Kraków : AGH, 1989. s. 217-227, bibliogr. 11 poz., sum, z. 49, str. 217-227, 1989, RK I06/1989/P-038.

  Rok 1988

 • C Smutnicki: Ocena algorytmów szeregowania zadań w systemie taśmowym, : Komputerowe Systemy i Metody Wspomagające Podejmowanie Decyzji, str. 373-382, Warszawa, 1988, RK I06/87/P-109.
 • C Smutnicki: Zagadnienia szeregowania z ograniczeniami czasów oczekiwania, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 970, Automatyka z. 94, str. 317-327, Gliwice, 1988, RK I06/88/P-017.
 • S Zdrzałka: Przepływowy problem szeregowania zadań z kryterium typu suma kosztów, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, str. 11, 1988, XN I06/88/P-001.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: A block approach for flow-shop scheduling to minimize maximum cost. Metoda blokowa do problemu kolejno?ciowego ta?mowego z kryterium minimalizacji i maksymalnego kosztu, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 45, str. 19, 1988, XN I06/88/P-045.
 • S Zdrzałka: Scheduling jobs on a single machine with periodic release date/deadline intervals. Szeregowanie zadań na pojedynczej maszynie z periodycznymi przedziałami czasu gotowości/linia krytyczna, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 49, str. 14, 1988, XN I06/88/P-049.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Algorytm blokowy szeregowania operacji w systemie gniazdkowym, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1988 R. 35, z. 1, s. 67-80 2 rys., 1 tabl., bibliogr. 13 poz., rez., sum, R. 35 z. 1, str. 67-80, 1988, AK I06/1987/P-004.
 • Nowicki Eugeniusz: Algorytmy aproksymacyjne dla dwumaszynowego problemu przepływowego z wypukłą funkcją kosztu, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1988 t. 33, z. 3, s. 377-388 3 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum, t. 33 z. 3, str. 377-388, 1988, AK I06/1987/P-075.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Algorytm rozwiązywania zagadnienia kolejnościowego postaci n/1/suma WiTi, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1988 t. 33, z. 4, s. 623-636 3 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum, t. 33 z. 4, str. 623-636, 1988, AK I06/1987/P-079.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w gniazdowych zagadnieniach kolejnościowych, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1988 t. 33, z. 3, s. 389-402 4 rys., 1 tabl., bibliogr. 8 poz., rez., sum, t. 33 z. 3, str. 389-402, 1988, AK I06/1988/P-007.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: A two-machine flow shop scheduling problem with controllable job processing times, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1988 vol. 34, nr 2, s. 208-220 1 rys., 3 tabl., bibliogr. 8 poz, vol. 34 nr 2, str. 208-220, 1988, AZ I06/1987/P-016.
 • Nowicki Eugeniusz: Analiza algorytmów aproksymacyjnych dla m-maszynowego problemu przepływowego ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 02-05.10.1988. Gliwice : PŚl., 1988. s. 189-199, 1 tabl., bibliogr. 16 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 970, Automatyka, z. 94, str. 189-199, 1988, RK I06/1988/P-008.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Algorytmy przybliżone rozwiązywania zagadnienia kolejnościowego postaci 1//suma fi, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 02-05.10.1988. Gliwice : PŚl., 1988. s. 201-210, 1 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 970, Automatyka z. 94, str. 201-210, Gliwice, 1988, RK I06/1988/P-009.
 • Zdrzałka Stanisław: Problemy szeregowania zadań z przezbrojeniami maszyn, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 02-05.10.1988. Gliwice : PŚl., 1988. s. 373-392, 2 rys., bibliogr. 27 poz., rez., sum, z. 94, str. 373-392, 1988, RK I06/1988/P-018.

  Rok 1987

 • C Smutnicki: Dolne i górne ograniczenia dla problemu F/rj,prec/fmax, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, nr 1176, Automatyka nr 42, str. 169-180, 1987, RK I06/87/P-108.
 • E Nowicki, S Zdrzałka: Sequencing problems with controllable job processing times. Problemy szeregowania ze zmiennymi czasami wykonywania zadan, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 36, str. 25, 1987, XN I06/87/P-036.
 • E Nowicki: Dwumaszynowy problem przeplywowy z nieliniowa funkcja kosztu, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 89, str. 10, 1987, XN I06/87/P-089.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Algorytmy przyblizone rozwiazywania zagadnienia kolejnosciowego postaci 1//sigma fi, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 103, str. 08-sty, 1987, XN I06/87/P-103.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Project scheduling with multiple, doubly constrained resources as, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1987 t. 32, z. 1/2, s. 63-78 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 15 poz., streszcz., rez, t. 32 z. 1/2, str. 63-78, 1987, AK I06/1985/P-010.
 • Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: On lower bounds on the minimum maximum lateness on one machine subject to release dates, Obsearch (Obsearch) 1987 vol. 24, nr 2, s. 106-110 bibliogr. 5 poz, vol. 24 nr 2, str. 106-110, 1987, AZ I06/1987/P-003.
 • Nowicki Eugeniusz, Popkiewicz Maciej: Komputerowe wspomaganie decyzji dyspozytorskich przy sterowaniu siecią gazociągową, , str. 276-279, 1987, KK I06/1987/P-037.
 • Zdrzałka Stanisław: Algorytm dla jednomaszynowego problemu szeregowania z ogólnymi funkcjami kosztowymi, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Krościenko, 1-4 grudnia 1987. Kraków : AGH, 1987. s. 181-193, 1 tab., bibliogr. 14 poz, z. 42, str. 181-193, 1987, RK I06/1987/I-019.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz: Zastosowanie algorytmu blokowego do minimalizacji kosztu w gniazdowym zagadnieniu kolejnościowym, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Krościenko, 1-4 grudnia 1987. Kraków : AGH, 1987. s. 153-156, bibliogr. 4 poz., sum, AGH, nr 1176, Automatyka z. 42, str. 153-156, Kraków, 1987, RK I06/1987/P-065.
 • Nowicki Eugeniusz: Minimalizacja kosztu w m - maszynowym problemie przepływowym ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Krościenko, 1-4 grudnia 1987. Kraków : AGH, 1987. s. 161-168, bibliogr. 8 poz., sum, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej 1987 nr 1176, Automatyka, nr 42, str. 161-168, 1987, RK I06/1987/P-066.

  Rok 1986

 • Z Banaszak, R Galar, J Grabowski, W Grablicki, J Klimesz, J Kotowski, J Markowski, Z Sufleta, Z Zajda, L Żebrowski: Identyfikacja informacji niezbędnych do wygenerowania scenariusza rozwoju nauki i techniki do roku 2000 w zakresie automatyki, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 33, str. 1-48, 1986, EN I06/86/S-033.
 • A Janiak, C Smutnicki: On sequencing problem subject to allocation of constrained resource, System - Modelling - Control. Proceedings of the Fifth International Symposium, PŁódz, Vol. 1, str. 43-47, Łódz, 1986, RK I06/86/I-023.
 • C Smutnicki: Metoda blokowa w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych z ograniczeniami składowania, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka z. 84, str. 223-233, Gliwice, 1986, RK I06/86/P-021.
 • S Zdrzałka: On scheduling jobs on an assembly line. O szeregowaniu zadan na linii montazowej, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 12, str. 29, 1986, XN I06/86/P-012.
 • E Nowicki, C Smutnicki: On lower bounds for 1/rj/lmax sequencing problem, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 84, str. 07-sty, 1986, XN I06/86/P-084.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: An algorithm for single machine sequencing with release dates to minimize maximum cost, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 88, str. 19, 1986, XN I06/86/P-088.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia zaszeregowania z minimaksową funkcją kary, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1986 t. 31, z. 1/2, s. 21-37 4 rys., bibliogr. 8 poz., rez., sum, t. 31 z. 1/2, str. 21-37, 1986, AK I06/1984/P-014.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Optimal control policies for resource allocation in an activity network, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1984 vol. 16, nr 2, s. 198-214 3 rys., bibliogr. 14 poz, vol. 23 nr 2, str. 198-214, 1986, AZ I06/1984/I-007.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: A note on minimizing maximum lateness in a one - machine sequencing problem with release dates, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1986 vol. 23, nr 2, s. 266-267 1 tabl., bibliogr. 2 poz, vol. 23 nr 2, str. 266-267, 1986, AZ I06/1984/P-038.
 • Nowicki Eugeniusz: Minimalizacja kosztu w dwumaszynowym problemie przepływowym ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 153-162, bibliogr. 4 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka, z. 84, str. 153-162, 1986, RK I06/1986/P-018.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Problemy szeregowania ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 163-176, 1 tabl., bibliogr. 12 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka, z. 84, str. 163-176, 1986, RK I06/1986/P-019.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Metoda blokowa w gniazdowych zagadnieniach kolejnościowych, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 73-80, 1 tabl., bibliogr. 5 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka z. 84, str. 73-80, Gliwice, 1986, RK I06/1986/P-020.
 • Zdrzałka Stanisław: Szeregowanie zadań na linii montażowej z wieloma stanowiskami krytycznymi, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 305-315, 1 tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum, z. 84, str. 305-315, 1986, RK I06/1986/P-022.
 • Zdrzałka Stanisław: Analiza probabilistyczna algorytmów heurystycznych dla zagadnień pakowania i szeregowania zadań - przegląd, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 291-303, bibliogr. 23 poz., rez., sum, z. 84, str. 291-303, 1986, RK I06/1986/P-023.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: On stochastic two- machine flow shop, System - Modelling - Control. Proceedings of the Fifth International Symposium, Zakopane, October 6-12, 1986. Łódź : PŁódz., 1986. s. 103-107, bibliogr. 6 poz, str. 103-107, 1986, RK I06/1986/P-026.
 • Nowicki Eugeniusz: Minimalizacja kosztu w jednomaszynowym problemie szeregowania ze zmiennymi czasami gotowości zadań, Problematyka budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń w ujęciu systemowym. Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 1-2 grudzień 1986. Kraków, 1986. s. 76-82, bibliogr. 5 poz, str. 76-82, 1986, RK I06/1986/P-038.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Zagadnienie kolejnościowe gniazdowe z maszynami równoległymi, Problematyka budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń w ujęciu systemowym. Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 1-2 grudzień 1986. Kraków, 1986. s. 70-75, 1 tabl., bibliogr. 4 poz, str. 70-75, Kraków, 1986, RK I06/1986/P-046.

  Rok 1985

 • J Grabowski, A Janiak, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejnościowych. Cz. 2. Opis oprogramowania. Etap II, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 10, str. 1-141, 1985, EN I06/84/S-019.
 • J Grabowski, A Janiak, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: Teorie i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejnościowych. Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Etap IV, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 8, str. 1-55, 1985, EN I06/85/S-008.
 • J Grabowski, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: "Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejnościowych. Cz. 3. Jednomaszynowe zagadnienia szeregowania zadań na linii montażowej w Z. M. ""Ursus"". Etap II", Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 9, str. 1-53, 1985, EN I06/85/S-009.
 • Grabowski Józef, Janiak Adam, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejno?ciowych. Cz. 2. Opis oprogramowania. Etap II, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 10, str. 141, 1985, EN I06/85/S-010.
 • E Nowicki, S Zdrzałka: Two-machine flow shop scheduling problem with controllable job processing time. Dwu-maszynowy problem tasmowy ze zmiennymi czasami wykonywania zadan, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 5, str. 24, 1985, XN I06/85/P-005.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Biblioteka procedur harmonogramowania detali na maszynach w produkcji, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 54, str. 05-sty, 1985, XN I06/85/P-054.
 • E Nowicki, C Smutnicki: Biblioteka procedur harmonogramowania detali na maszynach w produkcji. Cz. 2. Struktura, zawartosc sposob uzytkowania, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 55, str. 5, 1985, XN I06/85/P-055.
 • Grabowski Józef, Skubalska Ewa: Optymalizacja struktury sieci transportowej przy kryterium minimalizacji kosztów przepływu, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1985 t. 30, z. 1, s. 3-21 3 rys., 1 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum, t. 30 z. 1, str. 21-mar, 1985, AK I06/1984/P-042.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Algorytmy przybliżone w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH, 1985. s. 177-184, 5 tab., bibliogr. 6 poz., sum, AGH, nr 1064, Automatyka z. 39, str. 177-184, Kraków, 1985, RK I06/1985/I-025.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Nowe metody wyznaczania dolnych ograniczeń dla zagadnienia kolejnościowego gniazdowego, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH, 1985. s. 171-175, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz., sum, AGH, nr 1064, Automatyka z. 39, str. 171-175, Kraków, 1985, RK I06/1985/P-046.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Dwumaszynowy problem przepływowy ze zmiennymi czasami wykonywania zadań, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH, 1985. s. 161-169, bibliogr. 10 poz., sum, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej nr 1064, Automatyka, z. 39, str. 161-169, 1985, RK I06/1985/P-047.
 • Zdrzałka Stanisław: Jednomaszynowy problem szeregowania zadań na linii montażowej, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH :, 1985. s. 185-196, 2 rys., 1 tabl., bibliogr. 10 poz., sum, str. 185-196, 1985, RK I06/1985/P-065.
 • Grabowski Józef, Zdrzałka Stanisław: Zagadnienia szeregowania zadań na linii montażowej, I Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 18-20 września 1985.s. 143-152, 2 rys., bibliogr. 4 poz., sum., rez, nr 68, Konferencje nr 27, str. 143-152, 1985, RP I06/1985/P-063.

  Rok 1984

 • Grabowski Józef, Janiak Adam, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejno?ciowych. Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Etap III, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 18, str. 16, 1984, EN I06/84/S-018.
 • Grabowski Józef, Janiak Adam, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: "Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejno?ciowych. Cz. 3. Problemy szeregowania zadań na linii montażowej w Zakładach Mechanicznych ""Ursus"". Etap III.", Raporty Inst. Cybern. Pwr, nr 20, 28, str. 15, 1984, EN I06/84/S-020.
 • J Grabowski, C Smutnicki: Zagadnienia szeregowania z minimaksową funkcją kary. Cz. 1. Podstawowe własności, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 13, str. 24-sty, 1984, XN I06/84/P-013.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych. Cz. 1. Podstawowe własności i algorytmy, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1984 t. 29, z. 1/2, s. 35-55 6 rys., 1 tabl., bibliogr. 17 poz., rez., sum, t. 29 z. 1/2, str. 35-55, 1984, AK I06/1982/P-007.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych : Cz. 2. Dolne ograniczenia, wyniki obliczeń, zastosowania, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1984 t. 29, z. 1/2, s. 57-74 3 rys., 5 tabl., bibliogr. 12 poz., rez., sum, t. 29 z. 1/2, str. 57-74, 1984, AK I06/1985/I-004.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia kolejnościowe taśmowe, własności, algorytmy i zastosowania : Cz. 2, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1984 R. 31, z. 1/2, s. 31-45 4 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum, R. 31 z. 1/2, str. 31-45, 1984, AK I06/1985/I-018.
 • Grabowski Józef, Janiak Adam: Job-shop scheduling with resource-time models of operations, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1987 vol. 28, nr 1, s. 58-73 7 rys., 2 tabl., bibliogr. 15 poz, vol. 28 nr 1, str. 58-73, 1984, AZ I06/1983/P-002.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Scheduling jobs with controllable processing times as an optimal control problem, International Journal of Control (Int. J. Control) 1984 vol. 39, nr 4, s. 839-848 bibliogr. 7 poz, vol. 39 nr 4, str. 839-848 7, 1984, AZ I06/1983/P-031.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: A block approach for single - machine scheduling with release dates und due dates, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1986 vol. 26, nr 2, s. 278-285 5 rys., 2 tabl., bibliogr. 14 poz, vol. 26 nr 2, str. 278-285, 1984, AZ I06/1984/P-075.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Szeregowanie zadań w dyskretnym procesie produkcyjnym z gniazdem krytycznym, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 67-76, 5 rys., 1 tabl., bibliogr. 8 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka z. 74, str. 67-76, Gliwice, 1984, RK I06/1984/P-012.
 • Zdrzałka Stanisław: Stochastyczne zagadnienia szeregowania zadań na maszynach - przegląd, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 295-307, 2 tabl., bibliogr. 37 poz., rez., sum, z. 74, str. 295-307, 1984, RK I06/1984/P-016.
 • Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Biblioteka procedur optymalizacji dla zagadnień kolejnościowych : Cz. 1. Klasyfikacja własności i algorytmy, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 77-85, 6 rys., 1 tabl., bibliogr. 6 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka z. 74, str. 77-85, Gliwice, 1984, RK I06/1984/P-023.
 • Smutnicki Czesław, Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Biblioteka procedur optymalizacji dla zagadnień kolejnościowych : Cz. 2. Struktura biblioteki. Techniki obliczeniowe. Efektywność, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 87-96, 1 rys., 3 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka z. 74, str. 87-96, Gliwice, 1984, RK I06/1984/P-024.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Szeregowanie zadań na maszynie przy zmiennych czasach wykonywania zadań, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 195-203, bibliogr. 15 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka, z. 74, str. 195-203, 1984, RK I06/1984/P-027.
 • Janiak Adam, Grabowski Józef: Job- shop problem with resource constraints, Large scale systems: Theory and applications 1983. Proceedings of the IFAC/IFORS Symposium, Warsaw, Poland, 11-15 July 1983. Oxford : Pergamon Press, [1984]. s. 475-480, 3 rys., bibliogr. 9 poz, Pergamon Press, str. 475-480, Oxford, 1984, RZ I06/1983/I-008.
 • Grabowski Józef, Janiak Adam: Seqwencing problem with resource constraints, Cybernetics and Systems Research, B.m., 1984. Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1984. s. 329-333, 2 rys., bibliogr. 7 poz, Elsevier Science Publishers, Vol. 2, str. 193-200, Amsterdam, 1984, RZ I06/1984/P-029.
 • Grabowski Józef, Janiak Adam: On job-shop sheduling with resources constraints, System modeling and optimization. Proceedings of the 11th IFIP Conference, Copenhagen, Denmark, July 25-29, 1983. Berlin : Springer Verlag, 1984. s. 193-200, 2 rys., bibliogr. 10 poz, Springer Verlag, nr 59, str. 193-200, Berlin, 1984, RZ I06/1984/P-030.

  Rok 1983

 • J Grabowski, A Janiak, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: Wybrane problemy i programy optymalizacji dyskretnej dla szeregowania zadań z zastosowaniem przy sterowaniu dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Etap 2, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 7, str. 1-52, 1983, EN I06/83/S-007.
 • J Grabowski, A Janiak, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: Wybrane problemy i programy optymalizacji dyskretnej dla szeregowania zadań z zastosowaniem przy sterowaniu dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Cz. 2. Opis oprogramowania. Etap 2, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 8, str. 1-224, 1983, EN I06/83/S-008.
 • C Smutnicki: Pewne własności zagadnień kolejnościowych z ograniczeniami składowania, Zastosowanie teorii systemów. V Ogólnopolskie Sympozjum. Materiały, AGH, nr 973, Automatyka z. 34, str. 223-232, Kraków, 1983, RK I06/83/I-020.
 • H Kordecki, J Kotowski, E Nowicki, E Rafajłowicz, S Zdrzałka: Model matematyczny sieci rozplywu wody pitnej w piotrkowie trybunalskim, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 17, str. 8, 1983, XN I06/83/P-017.
 • H Kordecki, J Kotowski, E Nowicki, E Rafajłowicz, S Zdrzałka: Niektore zagadnienia sterowania systemem zaopatrzenia w wode bez zbiornikow sieciowych, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 18, str. 9, 1983, XN I06/83/P-018.
 • H Kordecki, E Nowicki, S Zdrzałka, E Rafajłowicz: Rozmieszczenie czujnikow pomiaru cisnienia i prognozowanie zapotrzebowan w miejsko-przemyslowej sieci wodociagowej, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 19, str. 7, 1983, XN I06/83/P-019.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienie kolejnościowe taśmowe, własności, algorytmy i zastosowania. Cz. 1, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1983 R. 30, z. 3/4, s. 275-288 4 rys., 1 tabl., bibliogr. 38 poz., rez., sum, R. 30 z. 3/4, str. 275-288, 1983, AK I06/1981/P-035.
 • Grabowski Józef, Skubalska Ewa, Smutnicki Czesław: On flow-shop scheduling with release and due dates to minimize maximum lateness, Journal of the Operational Research Society (J. Oper. Res. Soc.) 1983 vol. 34, nr 7, s. 615-620 1 rys., 2 tabl., bibliogr. 4 poz, vol. 34 nr 7, str. 615-620, 1983, AZ I06/1980/P-050.
 • Grabowski Józef: A note on an algorithm for solving the n/2/P, ri >lub= O/Lmax problem, Opsearch (Opsearch) 1983 vol. 20, nr 2, s. 107-112 4 rys., bibliogr. 1 poz, vol. 20 nr 2, str. 107-112, 1983, AZ I06/1981/P-082.

  Rok 1982

 • J Grabowski, A Janiak, E Skubalska, C Sumtnicki: Wybrane problemy i programy optymalizacji dyskretnej dla szeregowania zadań z zastosowaniem przy sterowaniu dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Część 1. Zagadnienie kolejnościowe. Klasyfikacja, złożoność obliczeniowa, wykaz zagadnień będących przedmiotem opracowania, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 20, str. 25-sty, 1982, EN I06/82/S-020.
 • J Grabowski, A Janiak, E Skubalska, C Sumtnicki: Wybrane problemy i programy optymalizacji dyskretnej dla szeregowania zadań z zastosowaniem przy sterowaniu dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Cz. 2. Podstawy teoretyczne, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 21, str. 1-41, 1982, EN I06/82/S-021.
 • J Grabowski, A Janiak, E Skubalska, C Sumtnicki: Wybrane problemy i programy optymalizacji dyskretnej dla szeregowania zadań z zastosowaniem przy sterowaniu dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Cz. 3. Opis oprogramowania, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 22, str. 1-75, 1982, EN I06/82/S-022.
 • H Kordecki, E Nowicki, S Zdrzałka, E Rafajłowicz: Koncepcja algorytmow sterowania rozplywem wody pitnej dla piotrkowa trybunalskiego, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 24, str. 48, 1982, EN I06/82/S-024.
 • C Smutnicki: Podejście dualne do problemów szeregowania zadań, IV Seminarium: Zastosowanie teorii systemów, AGH, nr 928, Automatyka z. 32, str. 351-361, Kraków, 1982, RK I06/82/I-026.
 • C Smutnicki: Problem szeregowania zadań z minimaksową funkcją celu, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 736, Automatyka z. 64, str. 115-127, Gliwice, 1982, RK I06/83/I-010.
 • J Grabowski, E Skubalska, C Sumtnicki: An extension of two-machine flow-shop problem, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 5, str. 11-sty, 1982, XN I06/82/P-005.
 • A Janiak, J Grabowski: On job-shop sheduling with resources constraints, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 29, str. 33, 1982, XN I06/82/P-029.
 • E Nowicki, S Zdrzałka: Optimal project scheduling with multiple, doubly constrained resources. Optymalny rozdzial zasobow wielu rodzajow, podwojnie ograniczonych w sieci czynnosci, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 34, str. 24, 1982, XN I06/82/P-034.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Algorytm rozwiązania pewnego problemu kolejnościowego, (Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. 3, Mat. Stos.) 1982 t. 18, s. 59-85 7 rys., bibliogr. 4 poz, Ser. 3. Mat. Stos. t. 18, str. 59-85, 1982, AK I06/1979/P-048.
 • Grabowski Józef, Skubalska Ewa: Maximal flow problem in a network with a variable structure, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1982 vol. 17, nr 2, s. 293, - 307 10 rys., 1 tabl., bibliogr. 7 poz., streszcz, vol. 17 nr 2, str. 293 - 307, 1982, AK I06/1982/I-018.
 • Ohno Katsuhisa, Zdrzałka Stanisław: Modified policy iteration algorithms for discounted Markov games, Control and Cybernetics (Control Cybern.) 1982 vol. 11, nr 3/4, s. 81-92 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 13 poz., streszcz., rez, vol. 11 nr 3/4, str. 81-92, 1982, AK I06/1983/I-009.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Zagadnienie optymalnego rozdziału zasobów wielu rodzajów podwójnie ograniczonych w sieci operacji, III Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Jaworze k. Bielska Białej, 30.IX-2.X.1982. Gliwice : PŚl., 1982. s. 91-106, 2 rys., bibliogr. 6 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 735, Automatyka, z. 63, str. 91-106, 1982, RK I06/1982/I-017.
 • Grabowski Józef: Metoda podziału i ograniczeń w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień kolejnościowych, IV Seminarium: Zastosowanie Teorii Systemów, Kraków, 1-4.12.1982. Kraków : AGH, 1982. s. 327-338, bibliogr. 12 poz., sum, AGH, nr 928, Automatyka z. 32, str. 327-338, Kraków, 1982, RK I06/1982/P-027.
 • Grabowski Józef: On flow-shop problem with release and due dates to minimize maximum lateness, V Symposium uber Operations Research, Koln, 25-27 August 1980. Koln, [1980]. s. 325-328, 1 rys., bibliogr. 3 poz, str. 325-328, Koln, 1982, RZ I06/1981/P-017.
 • Grabowski Józef: A new algorithm of solving the flow-shop problem, Operations research in progress. Eds. G. Feichtinger, P. Kall. [Dordrecht] : D. Reidel Publishing Company, 1982 s. 57-75, 3 rys., 1 tabl., bibliogr. 9 poz, D. Reidel Publishing Company, str. 57-75, Dordrecht, 1982, ZZ I06/1981/P-059.

  Rok 1981

 • C Smutnicki: Zagadnienia optymalizacji sekwencji operacji w dyskretnych systemach produkujacych z kryterium minimalno-kosztowym, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 2, str. 1-194, 1981, DN I06/81/P-002.
 • J Grabowski, JMarkowski, K Styczeń, K Styczeń, C Smutnicki, Z Sufleta: Opracowanie sposobu i metodyki analizy procesu wydobycia węgla, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 25, str. 1-44, 1981, EN I06/81/S-025.
 • J Grabowski: A new algorithm of solving the flow-shop problem, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 6, str. 21, 1981, XN I06/81/P-006.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Optimal control of a complex of independent operations, International Journal of Systems Science (Int. J. Syst. Sci.) 1981 vol. 12, nr 1, s. 77-93, vol. 12 nr 1, str. 77-93, 1981, AZ I06/1979/P-099.
 • Achuthan N R, Grabowski Józef, Sidney J B: Optimal flow-shop scheduling with earliness and tenardiness penalties, Opsearch (Opsearch) 1981 vol. 18, nr 3, s. 117-138 9 rys., bibliogr. 9 poz, vol. 18 nr 3, str. 117-138, 1981, AZ I06/1981/I-020.
 • Janiak Adam, Grabowski Józef: , , AGH, nr 866, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, z. 146, str. 209-219, Kraków, 1981, RK I06/1980/P-092.
 • Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: , , str. 34-43, Szczecin, 1981, RK I06/1980/P-101.
 • Janiak Adam, Grabowski Józef: Problem sekwencyjny w rozdziałach zasobów w dyskretnych procesach produkcyjnych, " III Seminarium nt. ""Zastosowań teorii systemów w sterowaniu procesami przemysłowymi"", B.m.:, 1981. Kraków : AGH, 1981. s. 209-219, bibliogr. 5 poz., sum.", AGH, nr 866, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa, z. 146, str. 69-82, Kraków, 1981, RK I06/1981/I-019.

  Rok 1980

 • Z Bubnicki, L Koszałka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, Z Sufleta, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, D Rutkowska, L Rutkowski, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES. Opis zastosowań - programy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 3, str. 40, 1980, EN I06/80/S-003.
 • Z Bubnicki, L Koszałka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, Z Sufleta, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, D Rutkowska, L Rutkowski, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES. Podręcznik programisty - programy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 4, str. 70, 1980, EN I06/80/S-004.
 • Z Bubnicki, L Koszałka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, Z Sufleta, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, D Rutkowska, L Rutkowski, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES. Podręcznik programisty systemowego - programy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 5, str. 21, 1980, EN I06/80/S-005.
 • Z Bubnicki, L Koszałka, A Janiak, M Popkiewicz, Z Hasiewicz, E Nowicki, Z Sufleta, E Rafajłowicz, K Styczeń, Z Buchalski, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, C Smutnicki, E Skubalska, K Wołkowiński, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES - opis zastosowań - podprogramy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 6, str. 1-75, 1980, EN I06/80/S-006.
 • Z Bubnicki, L Koszałka, A Janiak, M Popkiewicz, Z Hasiewicz, E Nowicki, Z Sufleta, E Rafajłowicz, K Styczeń, Z Buchalski, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, C Smutnicki, E Skubalska, L Rutkowski, D Rutkowska, K Wołkowiński, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES. Podręcznik programisty - podprogramy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 7, str. 1-128, 1980, EN I06/80/S-007.
 • Z Bubnicki, L Koszałka, A Janiak, M Popkiewicz, Z Hasiewicz, E Nowicki, Z Sufleta, E Rafajłowicz, K Styczeń, Z Buchalski, H Kordecki, W Myszka, L Borzemski, M Mroczka, C Smutnicki, E Skubalska, L Rutkowski, D Rutkowska, K Wołkowiński, B Czemeres: Komputerowy system eksperymentowania EXPES. Podręcznik programisty systemowego - podprogramy, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 8, str. 1-51, 1980, EN I06/80/S-008.
 • Z Bubnicki, Z Hasiewicz, L Koszałka, A Georgiev, A Janiak, J Józefczyk, M Mroczka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, G Reyman, E Skubalska, E Slodziak, C Smutnicki, K Styczeń, K Styczeń, K Wołkowiński, W Ziętek, W Szopa: Komputerowy system eksperymentowania EXPES-E. Instrukcje do ćwiczeń. Cz. I, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 49, str. 1-189, 1980, EN I06/80/S-048.
 • Z Bubnicki, Z Hasiewicz, L Koszałka, A Georgiev, A Janiak, J Józefczyk, M Mroczka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, G Reyman, E Skubalska, E Slodziak, C Smutnicki, K Styczeń, K Styczeń, K Wołkowiński, W Ziętek, W Szopa: Komputerowy system eksperymentowania EXPES-E. Instrukcje do ćwiczeń. Cz. II, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 49, str. 1-184, 1980, EN I06/80/S-049.
 • L Borzemski, H Kordecki, L Koszałka, W Myszka, B Czemeres, D Smyk, A Georgiev, A Janiak, J Józefczyk, M Mroczka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, G Reyman, E Skubalska, E Slodziak, C Smutnicki, K Styczeń, K Styczeń, K Wołkowiński, W Ziętek, W Szopa: Komputerowy system eksperymentowania expes-e. Opis zastosowan, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 50, str. 1-116, 1980, EN I06/80/S-050.
 • L Borzemski, H Kordecki, L Koszałka, W Myszka, B Czemeres, D Smyk, A Georgiev, A Janiak, J Józefczyk, M Mroczka, E Nowicki, M Popkiewicz, E Rafajłowicz, G Reyman, E Skubalska, E Slodziak, C Smutnicki, K Styczeń, K Styczeń, K Wołkowiński, W Ziętek, W Szopa: Komputerowy system eksperymentowania expes-e. Podrecznik programisty, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser.PRE nr 51, str. 1-269, 1980, EN I06/80/S-051.
 • J Grabowski, C Sumtnicki: Metody i algorytmy optymalizacji kolejności operacji z kryterium minimalizacji kosztów, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 651, Automatyka, z. 55, str. 89-97, Gliwice, 1980, RK I06/80/P-044.
 • A Janiak, J Grabowski: Optimizacija problemy posledovatelnosti operacii s raspredeleniem resursov v diskretnych proizvodstvennych sistemach, Optimizacija i upravlenie w kiberneticeskich sistemach. Materialy VII polsko-bolgarskogo simpoziuma, IBS PAN, str. 129-138, Warszawa, 1980, RK I06/80/P-092.
 • E Skubalska, J Grabowski: Zagadnienie przepływu minimalno kosztowego w sieci o zmiennej strukturze, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 10, str. 08-sty, 1980, XN I06/80/P-010.
 • Nowicki Eugeniusz: Czasowo-optymalne sterowanie kompleksem niezależnych operacji dynamicznych, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1980 t. 25, z. 1, s. 97-108, 2, rys. bibliogr. 7, poz. rez. sum, t. 25 z. 1, str. 97-108, 1980, AK I06/1979/P-030.
 • Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia kolejnościowe. Klasyfikacja i złożoność obliczeniowa algorytmów, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1980 t. 27, nr 1/2, s. 113-129 3 rys., 2 tabl., bibliogr. 21 poz., rez., sum, t. 27 nr 1/2, str. 113-129, 1980, AK I06/1979/P-788.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Algorytm rozwiązywania ogólnego problemu kolejnościowego, (Pr. Nauk. Inst. Mat. PWr, Ser: Stud. Mater.) 1980 nr 14, s. 15-35, bibliogr. 2 poz., sum., rez, nr 14, str. 15-35, 1980, AK I06/1980/P-024.
 • Grabowski Józef: On two-machine scheduling with release and due dates to minimize maximum lateness, Opsearch (Opsearch) 1980 vol. 17, nr 4, s. 133-154 3 rys., 3 tabl., bibligr., 13 poz, vol. 17 nr 4, str. 133-154, 1980, AZ I06/1979/P-042.
 • Grabowski Józef: Uogólnione zagadnienia optymalizacji kolejności operacji w dyskretnych systemach produkcyjnych.Wrocław : PWr, 1979. 112 s. : 20 rys., 14 tabl., bibliogr. 92 poz., sum., rez, Grabowski Józef.: Uogólnione zagadnienia optymalizacji kolejności operacji w dyskretnych systemach produkcyjnych.Wrocław : PWr, 1979. 112 s. : 20 rys., 14 tabl., bibli, PWr, str. 1-112, Wrocław, 1980, HP I06/1980/I-008.
 • Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Optymalny rozdział zasobów w kompleksie operacji zależnych, Automatyka w służbie gospodarki narodowej. VIII Krajowa Konferencja Automatyki, Szczecin, 16-17 września 1980. Szczecin : NOT, 1980. s. 522-526, 1 rys., bibliogr. 4 poz, str. 522-526, 1980, RK I06/1979/P-128.
 • Skubalska Ewa, Grabowski Józef: Zastosowanie zagadnień transportowych w optymalizacji dyskretnych procesów, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 24-26 kwietnia 1980. Gliwice : PŚl., 1980. s. 129-135 bibliogr. 7 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 650, Automatyka, z. 54, str. 129-135, Gliwice, 1980, RK I06/1980/P-007.
 • Grabowski Józef: Zagadnienia kolejnościowe w optymalizacji ciągów krytycznych w dyskretnych systemach produkcyjnych, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 24-26 kwietnia 1980. Gliwice : PŚl., 1980. s. 47-56, 4 rys., bibliogr. 4 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 650, Automatyka, z. 54, str. 47-56, Gliwice, 1980, RK I06/1980/P-022.
 • Grabowski Józef: Zagadnienie optymalizacji kolejności operacji w dyskretnych procesach produkcyjnych, Automatyka w służbie gospodarki narodowej. VIII Krajowa Konferencja Automatyki, Szczecin, 16-17 września 1980. Szczecin : NOT, 1980. s. 581-587, 4 rys, 2 tabl., bibliogr. 6 poz, NOT, str. 581-587, Szczecin, 1980, RK I06/1980/P-023.
 • Janiak Adam, Grabowski Józef: Optymalizacja sekwencji operacji z rozdziałem zasobów w dyskretnych procesach produkcyjnych, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 24-26 kwietnia 1980. Gliwice : PŚl., 1980. s. 67-74, bibliogr. 2 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 650, Automatyka, z. 54, str. 67-74, Gliwice, 1980, RK I06/1980/P-027.
 • Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: Metody i algorytmy optymalizacji kolejności operacji z kryterium minimalizacji kosztów, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 24-26 kwietnia 1980. Gliwice : PŚl., 1980. s. 89- 97, 1 tabl., bibliogr. 24 poz., rez., sum, str. 103-113, 1980, RK I06/1980/P-044.
 • Janiak Adam, Grabowski Józef: Optymalne szeregowanie programów z rozdziałem pamięci w systemach wieloprocesorowych, Zastosowanie komputerów w przemyśle. Materiały II Krajowej Konferencji, Szczecin, 17-18 września 1981. Szczecin, 1981. s. 34-43, bibliogr. 2 poz., sum, NOT, Prace. T. 1. Sekcje 1-7, str. 604-607, Szczecin, 1980, RK I06/1981/P-043.
 • Kordecki Henryk, Koszałka Leszek, Kurzyński Marek, Myszka Wojciech, Nowicki Eugeniusz, Popkiewicz Maciej: Computer system for the process of control of experiments, Proceedings of International Conference on Systems Engineering, Coventry, 9-11 September 1980. Coventry : Coventry Lanchester Polytechnic, 1980. s. 626-632, 5 rys., 1 tabl, str. 626-632, 1980, RZ I06/1980/P-113.
 • Grabowski Józef, Skubalska Ewa: The maximal flow problem in a network with variable strukture, V Symposium uber Operations Research, Koln, 25-27 August 1980. Koln, [1980]. s. 329-336, 1 rys., bibliogr. 7 poz, str. 329-336, 1980, RZ I06/1981/P-018.

  Rok 1979

 • E Nowicki, S Zdrzałka: Optimal control of complex of operations. Optymalne sterowanie kompleksem operacji, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 129, str. 33, 1979, XN I06/79/P-129.
 • Grabowski Józef, Sapilak Janusz: System optymalizacji terminów rozpoczęcia kampanii cukrowniczej - SOTROK, Programowanie matematyczne jako metoda zwiększania efektywności gospodarowania. Materiały opracowane na konferencję, Rynia k/Warszawy, 3-4 maja 1979. Warszawa : IOZiDK, 1979. s. 95-101, 1 rys, IOZiDK, 9, str. 95-101, Warszawa, 1979, RK I06/1985/I-003.
 • Grabowski Józef, Skubalska Ewa: The maximal flow problem in a network with a variable structure, Proceedings II of the International Symposium on Applications of Mathematics in System Theory, Brasov, 27-30 December 1978. [Brasov : Univ. of Brasov, 1979]. s. 209-222, 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 9 poz, Univ. of Brasov, str. 209-222, Brasov, 1979, RZ I06/1981/I-015.
 • Bubnicki Zdzisław, Czechowicz Kazimierz, Koszałka Leszek, Kurzyński Marek, Markowski Jakub, Nowicki Eugeniusz, Popkiewicz Maciej, Stanisz Andrzej, Styczeń Krystyna, Zdrzałka Stanisław: Zbiór zadań i problemów z teorii sterowania.Wrocław : PWr, 1979. 188 s. : 80 rys, Bubnicki Zdzisław, Czechowicz Kazimierz, Koszałka Leszek, Kurzyński Marek, Mark, str. 80, 1979, SP I17/1992/I-002.

  Rok 1978

 • Z Bubnicki, H Kordecki, L Koszałka, M Kurzyński, J Mielcarek, E Nowicki, M Popkiewicz, S Zdrzałka: Założenia i projekt wstępny komputerowego systemu sterowania eksperymentem dla potrzeb badawczych i dydaktycznych, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 276, str. 64, 1978, EN I06/78/S-276.
 • E Nowicki: Czasowo-optymalne sterowanie kompleksem dynamicznych operacji niezaleznych. /dodatek do rozprawy doktorskiej/, Komunikaty Inst. Cybern. PWr, nr 655, str. 32, 1978, NN I06/78/P-655.
 • Grabowski Józef: Formulation and solution of the sequencing problem with parallel machines, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1978 t. 16, z. 2, s. 215-231 2 rys., bibliogr. 9 poz., streszcz, t. 16 z. 2, str. 215-231, 1978, AK I06/1976/P-343.
 • Grabowski Józef: Sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia kolejnościowego z równoległym wykorzystaniem maszyn, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1978 t. 23, z. 1/2, s. 91-113 9 rys., 1 tabl., bibliogr. 12 poz., rez., sum, t. 23 z. 1/2, str. 91-113, 1978, AK I06/1977/P-493.
 • Grabowski Józef: Algorytm rozwiązania zagadnienia komiwojażera przy użyciu grafów dysjunktywnych, (Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. 3, Mat. Stos.) 1978 t. 13, s. 81-98 6 rys., bibliogr. 11 poz, Ser. 3. Mat. Stos. t. 13, str. 81-98, 1978, AK I06/1979/P-789.
 • Nowicki Eugeniusz, Popkiewicz Maciej: Pewna metoda planowania eksperymentów z uwzględnieniem kosztu, (Pr. Nauk. Inst. Cybern. PWr, Ser.: Stud. Mater.) 1978 nr 26, s. 17-30, bibliogr. 9 poz., sum., rez, nr 46, Ser. Stud. Mater. nr 26, str. 17-30, 1978, AP I06/1977/P-498.
 • Grabowski Józef: Modele matematyczne i optymalizacja zagadnień sekwencyjnych w dyskretnych procesach produkcyjnych, I Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 5-7 października 1978. Gliwice : PŚl., 1978. s. 29-37 bibliogr. 5 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 579, Automatyka, z. 43, str. 29-37, Gliwice, 1978, RK I06/1978/P-302.
 • Adrabiński Andrzej, Wodecki Mieczysław, Grabowski Józef: System informatyczny planowania operatywnego z zastosowaniem algorytmów optymalizacji zagadnień sekwencyjnych (na przykładzie ZPRE-Wrocław), I Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 5-7 października 1978. Gliwice : PŚl., 1978. s. 5-11, 1 rys., bibliogr. 4 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 580, Automatyka, z. 44, str. 11-maj, Gliwice, 1978, RK I06/1978/P-303.
 • Adrabiński Andrzej, Wodecki Mieczysław, Grabowski Józef: Algorytm optymalizacji zagadnień sekwencyjnych w dyskretnych procesach produkcyjnych, I Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 5-7 października 1978. Gliwice : PŚl., 1978. s. 90-99 bibliogr. 9 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 582, Automatyka, z. 46, str. 90-99, Gliwice, 1978, RK I06/1978/P-304.
 • Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: Optymalizacja sekwencji operacji w dyskretnych systemach produkcyjnych z kryterium minimalno-kosztowym, I Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesow Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 5-7 października 1978. Gliwice : PŚl., 1978. s. 151-159 1 rys., bibliogr. 4 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 582, Automatyka, z. 46, str. 151-159, Gliwice, 1978, RK I06/1978/P-305.
 • Grabowski Józef: Formulation and solution of the sequencing problem with parallel machines, Optimization techniques. Proceedings of the 18th IFIP conference on optimization techniques, Wurzburg, September 5-9, 1977. Berlin, 1978. s. 400-410, bibliogr. 10 poz, vol. 7, str. 400-410, Berlin, 1978, RZ I06/1976/P-336.

  Rok 1977

 • E Nowicki: Czasowo-optymalne sterowanie kompleksem dynamicznych operacji niezależnych, Komunikaty Inst. Cybern. PWr Rozprawa doktorska (14.10.1978) Politechnika Wrocławska,Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor prof. dr hab. inż. 001285 Bubnicki Zdzisław, 1977, DN I06/77/P-561.
 • Z Bubnicki, K Czechowicz, J Grabowski, Z Hasiewicz, A Kaczkowski, J Markowski: Koncepcja komputerowego systemu sterowania procesem technologicznym kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Cz. 1, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 161, str. 1-89, 1977, EN I06/76/S-161.
 • Z Bubnicki, K Czechowicz, J Grabowski, Z Hasiewicz, A Kaczkowski, J Markowski: "Analiza statystyczna danych z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego ""Konin"" o/Jóźwin. Cz. 2", Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 162, str. 1-146, 1977, EN I06/76/S-162.
 • Z Bubnicki, H Kordecki, J Mielcarek, W Myszka, S Zdrzałka: Założenia i koncepcja systemu operacyjnego dla zestawu ODRA 1325 + SMA dla sterowania procesami chemicznymi, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, nr 209, str. 96, 1977, EN I06/77/S-209.
 • Z Bubnicki, Z Hasiewicz, W Greblicki, K Nitka, E Rafajłowicz, Z Sufleta, S Zdrzałka: Metody identyfikacji dla wybranych obiektów chemicznych, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, nr 210, str. 102, 1977, EN I06/77/S-210.
 • E Nowicki, M Popkiewicz: Planowanie eksperymentu z uwzględnieniem kosztu. Algorytmy i programy, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 215, str. 103, 1977, EN I06/77/S-215.
 • J Grabowski: Algorytmy optymalizacji i sterowaniu w dyskretnych systemach produkcyjnych. Metody grafów dysjunktywnych, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, PWr, nr 42, Monografie nr 7, str. 1-107, Wrocław, 1977, MP I06/76/P-368.
 • J Grabowski, E Skubalska: The maximal flow problem in network with a variable structure, Komunikaty Inst. Cybern. PWr, nr 611, str. 18-sty, 1977, XN I06/77/P-611.
 • Z Bubnicki, Z Hasiewicz, W Greblicki, K Nitka, E Rafajłowicz, Z Sufleta, S Zdrzałka: Metody identyfikacji dla wybranych obiektów chemicznych, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, nr 210, str. 102, 1977, EN I06/77/S-210a.
 • Grabowski Józef: A new formulation and solution of the sequencing problem: algorithm, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1977 t. 15, z. 4, s. 463-474 bibliogr. 2 poz., streszcz, t. 15 z. 4, str. 463-474, 1977, AK I06/1976/P-328.
 • Grabowski Józef: Zagadnienie sterowania produkcją w dyskretnym procesie przy ograniczonych środkach, Podstawy Sterowania (Podst. Ster.) 1977 t. 7, z. 2, s. 121-138 bibliogr. 4 poz., sum., rez, t. 7 z. 2, str. 121-138, 1977, AK I06/1976/P-339.
 • Adrabiński Andrzej, Grabowski Józef: An algorithm of solving the machine sequencing problem, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1977 t. 15, z. 4, s. 523-542 bibliogr. 4 poz., streszcz, t. 15 z. 4, str. 523-542, 1977, AK I06/1976/P-340.
 • Grabowski Józef: Sformułowanie i rozwiązanie ogólnego zagadnienia kolejnościowego za pomocą grafów dysjunktywnych, (Pr. Nauk. Inst. Mat. PWr, Ser.: Stud. Mater.) 1977 nr 13, s. 33-43, 4 rys., bibliogr. 6 poz., sum., rez, nr 17, str. 33-43, 1977, AP I06/1976/P-329.
 • Grabowski Józef: Algorytmy sterowania i optymalizacji w dyskretnych procesach produkcyjnych, VII Krajowa Konferencja Automatyki, Rzeszów, 15-17 września 1977. Rzeszów : NOT, 1977. s. 75-87, 3 rys., bibliogr. 12 poz, NOT, T. 2, str. 75-87, Rzeszów, 1977, RK I06/1977/I-241.
 • Nowicki Eugeniusz: The optimal control of the complex of independent dynamic operations, VII Krajowa Konferencja Automatyki, Rzeszów, 15-17 września 1977. Rzeszów : NOT, 1977. s. 177-183, str. 177-183, 1977, RK I06/1977/P-487.

  Rok 1976

 • E Nowicki, M Popkiewicz: Planowanie eksperymentów i przetwarzanie jego wyników. Algorytmy i programy. Cz. II, Raporty Inst. Cybern. PWr, nr 164, str. 199, 1976, EN I06/76/S-164.
 • J Grabowski: Rozwiązania zagadnienia komiwojażera przy użyciu grafów dysjunktywnych, Komunikaty Inst. Cybern. PWr, nr 348, str. 28-sty, Wrocław, 1976, NN I06/76/P-348.
 • J Grabowski: Solving the travelling solesman problem by using disjunctive graphs, Graphs hypergraphs and block systems. Proceedings of the Symposium on Combinatorial Analysis, str. 75-87, Zielona Góra, 1976, RK I06/76/I-201.
 • Grabowski Józef: A new formulation and solution of the sequencing problem: mathematical model, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1976 t. 15, z. 3, s. 325-343 9 rys., bibliogr. 6 poz., streszcz, t. 15 z. 3, str. 325-343, 1976, AK I06/1976/P-327.
 • Brandt Eberhard, Nowicki Eugeniusz: , Systems Science (Syst. Sci.) 1976 vol. 2, nr 3, s. 53-62 5 rys., bibliogr. 5 poz., rez, vol. 2 nr 3, str. 53-62, 1976, AK I06/1977/I-273.
 • Grabowski Józef: Solving the travelling solesman problem by using disjunctive graphs, Graphs hypergraphs and block systems. Proceedings of the Symposium on Combinatorial Analysis,, str. 75-87, Zielona Góra, 1976, RK I06/1976/I-201.
 • Zdrzałka Stanisław: Raspredelenie resursov i zadac - deterministiceskaja i igrovaja problema, , str. 116-125, 1976, RK I06/1977/I-286.
 • Zdrzałka Stanisław: Jednomaszynowy problem szeregowania grup zadań, , T. 1, str. 17-wrz, 1976, RK I06/1996/P-055.

  Rok 1975

 • J Grabowski: Optymalne sterowanie sekwencjami operacji w dyskretnych procesach produkcyjnych, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Wrocław, 1975, DN I06/75/P-113.
 • J Mielcarek, A Stanisz, S Zdrzałka: System oprogramowania dla działu przygotowania surowca w cementowni. Cz. 3, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc, nr 143, str. 81, 1975, EN I06/75/S-143.
 • Hasiewicz Zygmunt, Zdrzałka Stanisław: Ocena składu mieszaniny metodą wieloetapowej redukcji, Podstawy Sterowania (Podst. Ster.) 1975 t. 5, z. 2, s. 131-161 7 rys., 1 tabl., bibliogr. 16 poz., sum., rez, t. 5 z. 2, str. 131-161, 1975, AK I06/1975/I-107.
 • Grabowski Józef, Syslo Maciej: New solvable cases of m-machine and n-element sequencing problems, Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1975 t. 14, z. 4, s. 599-606 bibliogr. 3 poz., streszcz, t. 14 z. 4, str. 599-606, 1975, AK I06/1975/I-112.
 • Zdrzałka Stanisław: Application of game theory to control of a complex of independent operations, Systems Science (Syst. Sci.) 1975 vol. 1, nr 2, s. 35-61 3 rys., bibliogr. 11 poz., rez, vol. 1 nr 2, str. 35-61, 1975, AP I06/1976/I-172.
 • Grabowski Józef: Algorithmization of control processes in a discrete production system, Systems Science (Syst. Sci.) 1975 vol. 1, nr 2, s. 23-34. 3, rys. bibliogr. 4, poz. rez, vol. 1 nr 2, str. 23-34, 1975, AP I06/1976/I-173.

  Rok 1974

 • Zdrzałka Stanisław: O growych strategiach czasowo-optymalnego sterowania kompleksem operacji niezależnych, (Pr. Nauk. Inst. Cybern. PWr, Ser.: Stud. Mater.) 1974 nr 10, s. 77-93, bibliogr. 8 poz., sum., rez, nr 11, Ser. Stud. Mater. nr 10, str. 77-93, 1974, AP I06/1973/P-039.
 • Zdrzałka Stanisław: O pewnych zastosowaniach teorii gier do optymalizacji kompleksu operacji niezależnych w warunkach niepewności, Prace VI Krajowej Konferencji Automatyki. Automatyka w służbie gospodarki narodowej, Poznań, 9-11 września 1974. Poznań, 1974. s. 544-553, 2 rys., bibliogr. 7 poz, T. 1, str. 544-553, Poznań, 1974, RK I06/1975/I-105.
 • Hasiewicz Zygmunt, Zdrzałka Stanisław: Ocena składu materiału za pomocą próbki reprezentatywnej dla potrzeb automatycznej stabilizacji składu, Prace VI Krajowej Konferencji Automatyki. Automatyka w służbie gospodarki narodowej, Poznań, 9-11 września 1974. Poznań, 1974. s. 261-276, 5 rys., bibliogr. 3 poz, T. 2, str. 261-276, Poznań, 1974, RK I06/1975/I-106.
 • Grabowski Józef, Pawelec Bronislaw, Piworowicz Witold: Algoritmizacija processov upravlenija proizvadstvom v metallurgiceskoj promyslennosti, V Mezdunarodnaja konferencija stran clenov SEV i SFR Ju po avtomatizacii proizvodstennych processov i upravlenija w cernoj metallurgii Berlin GDR, Sentjabr, 1974. Berlin, 1974. s., I9-I21, 2 rys, Doklad 1/9, str. I9-I21, Berlin, 1974, RZ I06/1975/I-110.

  Rok 1973

 • Grabowski Józef, Syslo Maciej: On a machine sequencing problem (I), Zastosowania Matematyki (Zastos. Mat.) 1973 vol. 13, nr 3, s. 339-345 bibliogr. 1 poz, vol. 13 nr 3, str. 339-345, 1973, AK I06/1975/I-109.

  Rok 1972

 • Hasiewicz Zygmunt, Kisilewicz Jerzy, Zdrzałka Stanisław: Ocena składu materiału za pomocą próbki reprezentatywnej przy sterowaniu procesem produkcji cementu, Podstawy Sterowania (Podst. Ster.) 1972 t. 2, z. 4, s. 361-376 sum., rez, t. 2 z. 4, str. 361-376, 1972, AK I06/1972/I-057.
 • Grabowski Józef: Niektóre problemy sterowania złożonym procesem hutniczym, Identyfikacja procesów przemysłowych dla ich kompleksowej automatyzacji. Materiały konferencyjne, Katowice, maj 1972. Katowice : SITPHut., 1972. s. 107-111, 2 rys, 4•^, str. 107-111, Katowice, 1972, RK I06/1975/I-111.

  Rok 1971

 • Bubnicki Zdzisław, Zdrzałka Stanisław: Zastosowanie teorii gier do optymalnego sterowania kompleksem operacji niezależnych, Podstawy Sterowania (Podst. Ster.) 1971 t. 1. z. 3/4, s. 181-191 4 rys., bibliogr. 7 poz., sum., rez, t. 1. z. 3/4, str. 181-191, 1971, AK I06/1972/I-002.

  Rok 2012

 • Pempera Jarosław: Optymalizacja dyskretna w robotyce. Systemy transportowe oparte o wózki AGV / Rozdz. 16, / , Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 317-332, Wrocław, 2012, I06/2012/I-209.
 • Pempera Jarosław: Harmonogramownie operacyjne w przepływowym systemie produkcyjnym z transportem karuzelowym, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 183-192, Gliwice, 2012, I06/2012/P-012.

  Rok

 • 2. Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław*: Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic / Wojciech Bożejko [i in.]. Journal of Civil Engineering and Management. 2014, vol. 20, nr 5, s. 649-659, : , .
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu centralnego drzewa rozpinającego / Mariusz Makuchowski. Automatyka. 2011, t. 15, z. 2, s. 319-326: , , I06/2011/I-129.
 • Makuchowski Mariusz, Wielebski Bartosz: Automatyczne sterowanie otoczeniem w algorytmach popraw / Mariusz Makuchowski, Bartosz Wielebski. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. s. 79-87,: , , I06/2011/I-184.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm perturbacyjny dla problemu przepływowego / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. s. 296-304: , , I06/2012/I-026.
 • Makuchowski Mariusz: Perturbation algorithm for minmax regret minimum spanning tree problem / Mariusz Makuchowski. W: BOS 2012 [Dokument elektroniczny] : XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Warszawa, 17-19 września 2012. Warszawa : IBS PAN, 2012. s. 1-11, 2 rys., 3 tab., bibliogr. [13] poz.: , , I06/2012/P-064.
 • Makuchowski Mariusz: Alternatywne kodowanie w algorytmach - problem przepływowy z sumą spóźnień / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. s. 595-603, 1 tab., bibliogr. 13 poz. : , , I06/2014/I-005.
 • Makuchowski Mariusz: Perturbation algorithm for a minimax regret minimum spanning tree problem / Mariusz Makuchowski. Operations Research and Decisions. 2014, nr 1, s. 37-49, 1 rys., 4 tab., bibliogr. 16 poz: , , I06/2014/I-031.
 • Makuchowski Mariusz: Problem przepływowy: permutacyjny, bez czekania, bez przestojów / Mariusz Makuchowski. W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014. s. 143-152, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz. Summ. : , , I06/2014/I-062.
 • Makuchowski Mariusz: Wektorowe kodowanie permutacji : nowe operatory genetyczne / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. s. 1205-1213, 1 rys., bibliogr. 9 poz. : , , I06/2014/I-063.
 • S Zdrzałka: Zastosowanie teorii gier do optymalizacji kompleksu operacji niezależnych w warunkach niepewności, Rozprawa doktorska. Promotor prof. dr hab. 001285 Bubnicki Zdzisław, DN I06/74/P-192.
 • Z Bubnicki, A Stanisz, K Czechowicz, J Kisilewicz, S Zdrzałka: Zasady próbkowania sygnałów procesów mielenia rud dla celów identyfikacji sygnałów oraz charakterystyk statycznych i dynamicznych, , EN I06/70/S-018.
 • Z Bubnicki, Z Hasiewicz, A Kaczkowski, J Kisilewicz, S Zdrzałka: Algorytm rozpoznawania z próbką reprezentatywną dla potrzeb stabilizacji składu mieszaniny (raport nr 2), , EN I06/72/S-027.
 • Z Bubnicki Zdzisław, W Greblicki, K Czechowicz, J Markowski, J Przybyła, A Staniszj, H Szwarc, S Zdrzałka: Algorytmy czasowo-optymalnego sterowania kompleksem operacji, , EN I06/72/S-054.
 • W Czechowicz, W Greblicki, Z Hasiewicz, A Kaczkowski, J Markowski, M Popkiewicz, J Przybyła, H Szwarc, S Zdrzałka: Założenia dydaktyczne i techniczne laboratorium systemów sterowania, , EN I06/74/S-063.
 • Z Hasiewicz, S Zdrzałka: Opracowanie metodyki wielostopniowej redukcji dla potrzeb rozpoznawania składu mieszaniny, , NN I06/74/P-045.
 • S Zdrzałka: Application of game theory to optimal control of the complex of operations. Zastosowanie teorii gier do optymalnego sterowania kompleksem operacji, Komunikaty Inst. Cybern. PWr, nr 460, str. 16, XN I06/76/P-460.
    
 • Š KAMiSS