Publikaje - dr inż. Mariusz Makuchowski
Rok 2012

 • Makuchowski Mariusz, Pempera Jarosław: Zastosowanie technik równoległych w szeregowaniu zadań z kryterium minimalizacji sumy spóźnień, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 131-139, Gliwice, 2012, I06/2012/I-177.
 • Kasperski Adam, Makuchowski Mariusz, Zieliński Paweł: A tabu search algorithm for the minmax regret minimum spanning tree problem with interval data , Journal of Heuristics, 18, nr 4, str. 593-625, 2012, I18/2012/I-083.

  Rok 2011

 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: Solving the no-wait job-shop problem by using genetic algorithm with automatic adjustment, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 57, 5-8, str. 735-752, 2011, I06/2011/I-185.

  Rok 2009

 • Mariusz Makuchowski, Adam Tyński: Automatyczna mutacja w algorytmach ewolucyjnych, Automatyka, 13/2, str. 443-452, 2009, AK I06/2009/I-149.
 • Adam Tyński, Mariusz Makuchowski: Modelowanie i algorytm rozwišzywania problemu przepływowego z transportem, Automatyka, 13/2, str. 643-651 , 2009, AK I06/2009/I-150.
 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: A fast hybrid tabu search algorithm for the no-wait job shop problem, Computers & Industrial Engineering, 56,iss. 4, str. 1502-1509, 2009, AZ I06/2009/I-036.
 • Makuchowski Mariusz: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 2, str. 173-182, Opole , 2009, ZK I06/2009/I-021.

  Rok 2008

 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania. Algorytmy konstrukcyjne , Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 167-173, 2008, AK I06/2008/I-144.
 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania. Równoległe algorytmy tabu, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 175-181, 2008, AK I06/2008/I-145.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytmy konstrukcyjne w problemie gniazdowym, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 2, str. 95-104, Opole, 2008, ZK I06/2007/P-045.

  Rok 2007

 • Makuchowski Mariusz: Problem gniazdowy z ograniczeniem bez czekania, hybrydowy algorytm poszukiwania z zabronieniami, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. Ser. PRE , nr 63, str. 13, 2007, XN I06/2007/P-063.

  Rok 2006

 • M Makuchowski: Automatyczne strojenie algorytmów genetycznych, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 11, str. 30, 2006, XN I06/06/P-011.
 • M Makuchowski: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 13, str. 13, 2006, XN I06/06/P-013.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 2, str. 177-185, Opole, 2006, RK I06/2006/I-015.
 • Makuchowski Mariusz: Automatyczne strojenie algorytmów genetycznych, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 11, 2006, XN I06/2006/P-011.
 • Makuchowski Mariusz: Nowe warianty operatorów genetycznych dla problemów z kryterium sumacyjnym, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 13, 2006, XN I06/2006/P-013.

  Rok 2005

 • Makuchowski Mariusz: Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 127-137, Zakopane, 2005, AK I06/2005/I-232.
 • Makuchowski Mariusz: Ocena podejścia ewolucyjnego w problemie gniazdowym z nieprzesuwalnymi czynnościami asynchronicznymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali, tV, B4, str. 85-93, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-004.
 • Makuchowski Mariusz: "Problem gniazdowy z ograniczeniem ""bez czekania""", Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 367-376, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-132.

  Rok 2004

 • M Makuchowski: Problemy gniazdowe z operacjami wielomaszynowymi. Własności i algorytmy, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 37, str. 1-196, Wrocław, 2004, DN I06/04/P-037.
 • Makuchowski Mariusz: Symulowane wyżarzanie w problemie gniazdowym z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 71-78, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-089.
 • Makuchowski Mariusz: Wielosposobowy problem gniazdowy z operacjami nierównocześnie wykorzystującymi maszyny : Algorytmy konstrukcyjne, Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Pod red. Zdzisława Bubnickiego, Olgierda Hryniewicza, Jana Węglarza, EXIT, str. 213-225, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/P-018.
 • Makuchowski Mariusz: Wielosposobowy problem gniazdowy z nieprzesuwalnymi czynnościami asynchronicznymi : Algorytm tabu, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 125-132, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/P-019.

  Rok 2003

 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Pewien algorytm konstrukcyjny dla problemu gniazdowego z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 199-204, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-112.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Algorytm wyznacznia długości ścieżki krytycznej w grafie modelującym problem gniazdowy z operacjami wielomaszynowymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 18-27, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-029.

  Rok 2002

 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Operacje wielomaszynowe z nierównoczesnym użyciem maszyn w problemie gniazdowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 114-123, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-006.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Algorytm tabu dla problemu gniazdowego z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, z. 134, str. 287-297, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-068.
 • Makuchowski Mariusz, Nowicki Eugeniusz: Modele permutacyjno-grafowe problemów gniazdowych z operacjami wielomaszynowymi, Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Pod red. Janusza Kacprzyka i Jana Węglarza, EXIT, str. V-11 - V-24, Warszawa, 2002, ZK I06/2002/I-083.

  Rok 2001

 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Krajobraz przestrzeni rozwiązań problemu gniazdowego, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 449-456, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-107.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Metoda wstawień w klasycznych problemach szeregowania : Cz. 1. Problem przepływowy, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 113-122, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-007.
 • Nowicki Eugeniusz, Makuchowski Mariusz: Metoda wstawień w klasycznych problemach szeregowania : Cz. 2. Problem gniazdowy, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 2, str. 123-132, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-008.

  Rok

 • Makuchowski Mariusz: Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu centralnego drzewa rozpinającego / Mariusz Makuchowski. Automatyka. 2011, t. 15, z. 2, s. 319-326: , , I06/2011/I-129.
 • Makuchowski Mariusz, Wielebski Bartosz: Automatyczne sterowanie otoczeniem w algorytmach popraw / Mariusz Makuchowski, Bartosz Wielebski. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. s. 79-87,: , , I06/2011/I-184.
 • Makuchowski Mariusz: Algorytm perturbacyjny dla problemu przepływowego / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. s. 296-304: , , I06/2012/I-026.
 • Makuchowski Mariusz: Perturbation algorithm for minmax regret minimum spanning tree problem / Mariusz Makuchowski. W: BOS 2012 [Dokument elektroniczny] : XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Warszawa, 17-19 września 2012. Warszawa : IBS PAN, 2012. s. 1-11, 2 rys., 3 tab., bibliogr. [13] poz.: , , I06/2012/P-064.
 • Makuchowski Mariusz: Alternatywne kodowanie w algorytmach - problem przepływowy z sumą spóźnień / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. s. 595-603, 1 tab., bibliogr. 13 poz. : , , I06/2014/I-005.
 • Makuchowski Mariusz: Perturbation algorithm for a minimax regret minimum spanning tree problem / Mariusz Makuchowski. Operations Research and Decisions. 2014, nr 1, s. 37-49, 1 rys., 4 tab., bibliogr. 16 poz: , , I06/2014/I-031.
 • Makuchowski Mariusz: Problem przepływowy: permutacyjny, bez czekania, bez przestojów / Mariusz Makuchowski. W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014. s. 143-152, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz. Summ. : , , I06/2014/I-062.
 • Makuchowski Mariusz: Wektorowe kodowanie permutacji : nowe operatory genetyczne / Mariusz Makuchowski. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. s. 1205-1213, 1 rys., bibliogr. 9 poz. : , , I06/2014/I-063.
    
 • Š KAMiSS