Publikaje - mgr inż. Łukasz Gniewkowski
Rok 2014

  • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz, Pempera Jarosław, Wodecki Mieczysław: Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 29, str. 2127-2136, 2014, I06/2014/I-036.

    Rok 2013

  • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz: Równoległy algorytm poszukiwania z zabronieniami układania planu zajęć, Innowacje w zarz±dzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, str. 815-825, Opole, 2013, I06/2013/I-015.
      
  • © KAMiSS