Publikaje - mgr inż. Łukasz Kacprzak
Rok 2014

  • Wojciech Bożejko, Łukasz Kacprzak, Mieczysław Wodecki: Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn, Innowacje w zarz±dzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, str. 484-493, Opole , 2014, I06/2014/I-015.
      
  • © KAMiSS