Publikaje - mgr inż. Dominik Żelazny
Rok 2015

 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Multi-criteria optimization in fuel distribution, Research in Logistics & Production, 5, nr 1, str. 77-84, 2015, W04/2015/I-025.

  Rok 2014

 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla dwukryterialnego problemu przepływowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 635-645, Opole, 2014, I06/2014/I-006.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka , R. 66, nr 11, str. 45-48, 2014, W04/2014/I-149.

  Rok 2013

 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Równoległy algorytm SA dla pewnego problemu wielokryterialnego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 479-490, Opole , 2013, I06/2013/I-005.
 • Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik: Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 18, str. 936-945, 2013, I06/2013/I-038.
    
 • Š KAMiSS