Publikaje - dr hab. prof nadzw. PWr. Wojciech Bożejko
Rok 2015

 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Block approach to the cyclic flow scheduling, Computers & Industrial Engineering, 81, str. 158-166, 2015, W04/2015/I-021.

  Rok 2014

 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic, Journal of Civil Engineering and Management, 20, nr 5, str. 649-659, 2014, I02/2014/I-181.
 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Multi-GPU tabu search metaheuristic for the flexible job shop scheduling problem, Advanced methods and applications in computational intelligence / Ryszard Klempous [i in.] (eds.). Cham [i in.] (Topics in Intelligent Engineering and Informatics; ISSN 2193-9411, vol. 6), Springer, str. 43-60, 2014, I06/2013/I-104.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Stable scheduling with random processing times, Advanced methods and applications in computational intelligence / Ryszard Klempous [i in.] (eds.). Cham [i in.] (Topics in Intelligent Engineering and Informatics; ISSN 2193-9411, vol. 6), Springer, str. 61-77, 2014, I06/2013/I-105.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Analiza harmonogramów powykonawczych w budownictwie , Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 474-483, Opole , 2014, I06/2014/I-014.
 • Wojciech Bożejko, Łukasz Kacprzak, Mieczysław Wodecki: Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 484-493, Opole , 2014, I06/2014/I-015.
 • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz, Pempera Jarosław, Wodecki Mieczysław: Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 29, str. 2127-2136, 2014, I06/2014/I-036.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Scheduling problem with uncertain parameters in just in time system, Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743, Leszek Rutkowski [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, 8468, str. 456-467, 2014, I06/2014/I-060.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy cykliczne z równoległymi maszynami, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, ydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 27-35, Gliwice, 2014, I06/2014/I-061.
 • Dobrucki Andrzej B, Walczyński Maciej, Bożejko Wojciech: Parallel LMS-based adaptive algorithms of echo cancellation, Signal processing, algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA 2014, [Poznan : Chapters Signal Processing, Circuits and Systems Poland Section. The Institute of Electrical and Electronics Engineers], str. 13-18, Poznan, 2014, W04/2014/I-120.

  Rok 2013

 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław, Rogalska Magdalena: Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time , Przegląd Budowlany, nr 2, str. 39-44, 2013, I02/2013/I-023.
 • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz: Równoległy algorytm poszukiwania z zabronieniami układania planu zajęć, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 815-825, Opole, 2013, I06/2013/I-015.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel tabu search algorithm for the hybrid flow shop problem, Computers & Industrial Engineering, 65, nr 3, str. 466-474, 2013, I06/2013/I-034.

  Rok 2012

 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Optymalizacja dyskretna w robotyce. Zagadnienia dyskretne w robotyce / Rozdz. 14, /, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 303-307, Wrocław, 2012, I06/2012/I-207.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: , Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 347-366, Wrocław, 2012, I06/2012/Y-027.

  Rok 2011

 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: Solving the no-wait job-shop problem by using genetic algorithm with automatic adjustment, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 57, 5-8, str. 735-752, 2011, I06/2011/I-185.

  Rok 2009

 • Wojciech Bożejko, Michał Czapiński, Mieczysław Wodecki: Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, 13/2, str. 199-206, 2009, AK I06/2009/I-145.
 • Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki: Równoległa meta2heurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Automatyka, 13/2, str. 207-213, 2009, AK I06/2009/I-146.
 • Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki: Metoda analizy minimów lokalnych w rozwišzywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej, Automatyka, 13/2, str. 215-222, 2009, AK I06/2009/I-147.
 • Bożejko Wojciech: Solving the flow shop problem parallel programming, Journal of Parallel and Distributed Computing, 69,nr 5, str. 470-481, 2009, AZ I06/2009/I-027.
 • Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: A fast hybrid tabu search algorithm for the no-wait job shop problem, Computers & Industrial Engineering, 56,iss. 4, str. 1502-1509, 2009, AZ I06/2009/I-036.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel simulated annealing for the job shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 631-640, 2009, AZ I06/2009/I-045.
 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław, Uchroński Mariusz: Parallel calculating of the goal function in metaheuristics using GPU, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 1014-1023, 2009, AZ I06/2009/I-046.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Solving permutational routing problems by population-based metaheuristics, Computers & Industrial Engineering, 57, iss. 1,, str. 269-276, 2009, AZ I06/2009/I-047.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search problemu gniazdowego szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 1, str. 127-136, Opole, 2009, ZK I06/2009/I-023.
 • Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz: Równoległe wyznaczanie wartoœci funkcji celu problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 115-126, Opole, 2009, ZK I06/2009/I-024.

  Rok 2008

 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Podolski Michał, Uchroński Mariusz: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych za pomocš problemu przepływowego ze specyficznymi czasami transportu, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 151, str. 93-102, , 2008, AK I06/2008/I-148.
 • Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Metoda analizy minimów lokalnych do rozwišzywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 19-24, 2008, AK I06/2008/I-149.
 • Bożejko Wojciech, Walczyński Maciej, Wodecki Mieczysław: Problem dystrybucji z terminami dostaw, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 25-30, , 2008, AK I06/2008/I-150.
 • Bożejko Wojciech, Walczyński Maciej, Wodecki Mieczysław: Zastosowanie algorytmu poszukiwania snopowego opartego na szybkiej transformacie Fouriera do cyfrowej analizy sygnałów, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 31-36, 2008, AK I06/2008/I-151.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Parallel single-thread strategies in scheduling, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, str. 995-1006, 2008, AZ I06/2007/P-028.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel path-relinking method for the flow shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5101 pt. 1, str. 264-273, , 2008, AZ I06/2008/I-090.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel scatter search algorithm for the flow shop sequencing problem, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4967, str. 180-188, 2008, AZ I06/2008/I-091.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling, Automation in Construction, 18,nr 1, str. 24-31, 2008, AZ I06/2008/I-094.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Development of time couplings method using evolutionary algorithms, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Costruction. ISARC-2008, Vilnius, Lithuania , Technika, str. 638-643, 2008, RZ I02/2008/I-074.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Parallel tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with criterion of minimizing sum of job completion times, Conference on Human System Interaction. Conference proceedings , str. [Dokument elektronic, 2008, RZ I06/2008/I-039.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Fuzzy blocks in genetic algorithm for the flow shop problem, Conference on Human System Interaction. Conference proceedings , str. [Dokument elektronic, 2008, RZ I06/2008/I-040.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Harmonogramowanie kompleksu robót budowlanych w warunkach niepewnych.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T. 1. Opole , Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, str. 109-118, 2008, ZK I02/2008/I-011.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław: Analiza szczególnej zależnoœci typu czas/koszt z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.W, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel. T. 5. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Białystok , Wydaw. PBiałost, str. 481-487, 2008, ZK I02/2008/I-095.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Efektywnoœć równoległych metod przeszukiwania otoczeń.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 119-126, Opole, 2008, ZK I06/2008/I-006.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Multi-thread parallel metaheuristics for the flow shop problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 454-462, 2008, ZK I06/2008/I-092.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel population training metaheuristics for the routing problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 463-472, 2008, ZK I06/2008/I-093.

  Rok 2007

 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, Przeglą Budowlany, R. 78, nr 9,, str. 58-62, 2007, AK I02/2007/I-067.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Bloki w problemie przepływowym z minimalizacjąsumy kosztów opóźnień, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 41-52, 2007, AK I06/2007/I-136.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 53-59, 2007, AK I06/2007/I-137.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: On the theoretical properties of swap multimoves, Operations Research Letters, vol. 35, nr 2, str. 227-231, 2007, AZ I06/2007/I-017.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel evolutionary algorithm for the traveling salesman problem, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematic , vol. 2 nr 3/4, str. 129-137, 2007, AZ I06/2007/I-191.
 • Rogalska M, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Scheduling of construction projects by means of evolutionary algorithm, Modern building materials, structures and technique , Technika, Vol. 1 , str. 360-364, 2007, RZ I02/2007/I-087.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A parallel metaheuristics for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setup times, Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference on Scheduling: Theory and Application. MISTA 2007, str. 96-103, 2007, RZ I06/2007/I-141.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Applying multi-moves in parallel genetic algorithm for the flow shop problem, Computation in modern science and engineering, Proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007), Vol. 2, str. 1162-1165, 2007, RZ I06/2008/I-030.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Hybrid parallel strategies in scheduling, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 28, 2007, XN I06/2007/P-028.
 • Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Analiza zależnoœci typu czas/koszt w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego.W, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa pod red. Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel. T. 3. Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Białystok , Wydaw. PBiałost, str. . 203-210, , 2007, ZK I02/2007/I-096.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy układania planów szkoleń, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 122-130, 2007, ZK I06/2007/I-004.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 131-136, 2007, ZK I06/2007/I-005.

  Rok 2006

 • W Bożejko, M Wodecki: Nowe metody dywersyfikacji w algorytmach termodynamicznych - aplikacje dla problemu E/T, Rapoorty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc, Ser. PRE nr 6, str. 15, 2006, XN I06/06/P-006.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka, z. 143, str. 21-26, 2006, AK I06/2006/I-130.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka (Zesz. Nauk. PŚl., Autom.) 2006 z. 143, s. 27-32, 1 tab., bibliogr. 4 poz., Summ, 1726, str. 27-32, 2006, AK I06/2006/I-131.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Block approach - tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Computer & Industrial Engineering, vol. 50 nr 1/2, str. 14-sty, 2006, AZ I06/2006/I-063.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A new inter-island genetic operator for optimization problems with block properties, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Referat z 8th International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006, 4029, str. 334-343, 2006, AZ I06/2006/I-073.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Population-based heuristic for hard permutational optimization problems, International Journal of Computational Intelligence Research (Int. J. Comput. Intell. Res.) 2006 vol. 2, nr 2, s. 151-158 2 rys., 2 tab., bibliogr. 25 poz, 2 nr 2, str. 151-158, 2006, AZ I06/2006/I-132.
 • Bożejko Wojciech, Karczewski Witold, Wodecki Mieczysław: Stabilność algorytmów szeregowania z probabilistycznymi parametrami zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 141-150, Opole, 2006, RK I06/2006/I-006.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Metody przyśpieszania przeglądania otoczeń w algorytmach lokalnych przeszukiwań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 151-160, Opole, 2006, RK I06/2006/I-007.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy wyspowy algorytm genetyczny z blokowym operatorem fuzji dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 161-170, Opole, 2006, RK I06/2006/I-008.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Theoretical properties of multimoves in metaheuristics in aspect of involutions, Tenth International Workshop on Project Management and Scheduling. PMS 2006, Poznań, April 26-28, Nakom, str. 88-94, Poznań, 2006, RK I06/2006/I-034.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel population training algorithm for the single machine total tardiness problem, Artificial intelligence and soft computing. [8th International Conference ICAISC 2006], Zakopane, June 25-29, 2006] / Eds A. Cader, Exit, str. 419-426, Warszawa, 2006, RK I06/2006/I-076.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: New concepts in neighborhood search for permutation optimization problems, Practice and Theory of Automated Timetabling VI. [PATAT] 2006. Proceedings of the 6th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling, Brno, Czech Republic, 30th August - 1st September 2006 / E. K. Burke, H. Rudova (eds). Brno : Masaryk University,, str. 363-366, Brno, 2006, RZ I06/2006/I-100.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A fast parallel dynasearch algorithm for some scheduling problems, International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. PARELEC 2006, Białystok, 13-17 September 2006. Los Alamitos, Ca. [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2006. s. 275-280, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 13 poz, Los Alamitos, Ca. [i in.]: IEEE Computer Society [Press], cop, str. 275-280, 2006, RZ I06/2006/I-129.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Population-based approach for the quadratic assignment problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006. ICNAAM 2006, Hersonissos, Crete, Greece, 15-19 September 2006 / T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras (eds). Weinheim : Wiley,, cop. 2006. s. 61-64, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz, str. 61-64, 2006, RZ I06/2006/I-155.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Nowe metody dywersyfikacji w algorytmach termodynamicznych - aplikacje dla problemu E/T, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 6, 2006, XN I06/2006/P-006.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego, Technologia i zarządzanie w budownictwie. [Red. nauk. A. Biegus], Oficyna Wydaw. PWroc. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 18, str. 157-164, Wrocław, 2006, ZP I02/2006/I-093.

  Rok 2005

 • W Bożejko, J Grabowski, M Wodecki: A block approach for single machine total weighted tardiness problem. Tabu search algorithm, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 2, Wrocław, 2005, XN I06/05/P-002.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Block approach-local search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 25-35, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-229.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: , Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence (Lect. Notes Comput. Sci., Lect. Notes Artif. Intell.) 2005 vol. 3528, s. 69-75 1 tab., bibliogr. 9 poz, vol. 3528, str. 69-75, 2005, AZ I06/2005/I-192.
 • Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław: Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Pięćdziesiąta Pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005. [Gdańsk : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PGdań.],, cop. 2005. s. 185-192, 4 rys., bibliogr. 9 poz., Summ, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PGdań, str. 185-192, Gdańsk, 2005, RK I02/2005/I-071.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 130-137, 1 tab., bibliogr. 18 poz, tV, T. 1, str. 130-137, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-001.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 138-147, 2 rys., bibliogr. 19 poz, tV, T. 1, str. 138-147, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-002.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: A hybrid evolutionary algorithm for some discrete optimization problems, 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Proceedings, Wrocław, September 8-10, 2005 / Eds H. Kwaśnicka, M. Paprzycki. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2005. s. 326-331, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 22 poz, IEEE Computer Society, str. 326-331, Los Alamitos, 2005, RZ I06/2005/I-210.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel evolution heuristic approach for the traveling salesman problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005. ICNAAM 2005, Rhodes, Greece, 16-20 September 2005 / T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras (eds). Weinheim : Wiley,, cop. 2005. s. 90-93, 2 tab., bibliogr. 8 poz, Wiley-VCH, str. 90-93, Weinheim, 2005, RZ I06/2005/I-223.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A block approach for single machine total weighted tardiness problem. Tabu search algorithm, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 2, 2005, XN I06/2005/P-002.
 • Bożejko Wojciech: Równoległy algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego. Warszawa : WKŁ, 2005 s. 333-342, 4 rys., bibliogr. 11 poz, WKŁ, str. 333-342, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-129.
 • Bożejko Wojciech, Karczewski Witold, Wodecki Mieczysław: Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków : Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, 2005 s. 19-29, 1 tab., bibliogr. 18 poz., Summ, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 19-29, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-239.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Wielowątkowy algorytm symulowanego wyżarzania, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków : Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, 2005 s. 31-40, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz., Summ, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 25-35, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-240.

  Rok 2004

 • W Bożejko: Równoległe algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 29, str. 1-197, Wrocław, 2004, DN I06/03/P-029.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm genetyczny dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2004. s. 136-143, 2 tab., bibliogr. 25 poz, tV, T. 1, str. 136-143, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-086.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel genetic algorithm for minimizing total weighted completion time, Artificial intelligence and soft computing - ICAISC 2004. 7th International conference. Proceedings, Zakopane, June 7-11, 2004 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 400-405, 2 tab., bibliogr. 9 poz, Springer, vol. 3070, str. 400-405, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-056.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: The new concepts in parallel simulated annealing method, Artificial intelligence and soft computing - ICAISC 2004. 7th International conference. Proceedings, Zakopane, June 7-11, 2004 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 853-859, 2 rys., bibliogr. 10 poz, Springer, vol. 3070, str. 853-859, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-060.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel genetic algorithm for the flow shop scheduling problem, Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2003. 5th International conference. Revised papers, Częstochowa, September 7-10, 2003 / Roman Wyrzykowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 566-571, 1 tab., bibliogr. 12 poz, Springer, vol. 3019, str. 566-571, Berlin, 2004, RZ I06/2004/I-067.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel tabu search method approach for very difficult permutation scheduling problems, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering. PARELEC 2004. Workshop on System Design Automation (SDA), Dresden, 7-10 September 2004. Los Alamitos, Ca. [i in.] : IEEE Computer Society [Press],, cop. 2004. s. 156-161, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 18 poz, IEEE Computer Society, str. 156-161, Los Alamitos, Ca, 2004, RZ I06/2004/I-110.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego. Warszawa : WNT, 2004 s. 23-30, 2 tabl., bibliogr. 10 poz., Summ, tV, str. 23-30, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-123.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search dla przepływowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego. Warszawa : WNT, 2004 s. 31-38, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 17 poz., Summ, tV, str. 31-38, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-124.

  Rok 2003

 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Genetyczny algorytm równoległy dla pewnego permutacyjnego problemu przepływowego, Automatyka (Automatyka) 2003 t. 7, z. 1/2, s. 51-57 3 tab., bibliogr. 16 poz., Summ, str. 51-57, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-113.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Sterowanie w elastycznym centrum obróbczym tokarsko-frezerskim, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 101-106, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-026.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Problemy komunikacji w obliczeniach wieloprocesorowych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 13-15 stycznia 2003 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2003. s. 107-113, 1 tab., bibliogr. 18 poz, tV, str. 107-113, Warszawa, 2003, RK I06/2003/I-027.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm tabu dla permutacyjnego problemu przepływowego, Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. IV Krajowa konferencja. Materiały konferencyjne, Kraków, 26-28 listopada 2003 / Red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, [2003]. s. 313-318, 1 tab., bibliogr. 18 poz, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, str. 313-318, Kraków, 2003, RK I06/2003/I-137.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytmy konstrukcyjne dla pewnych problemów szeregowania zadań, Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. IV Krajowa konferencja. Materiały konferencyjne, Kraków, 26-28 listopada 2003 / Red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, [2003]. s. 331-336, 3 tab., bibliogr. 7 poz, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, str. 331-336, Kraków, 2003, RK I06/2003/I-138.

  Rok 2002

 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Algorytm równoległy tabu search dla permutacyjnego problemu przepływowego, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2002. s. 127-134, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 16 poz, tV, T. 1, str. 127-134, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-003.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Liczby rozmyte w problemach szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 14-16 stycznia 2002 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2002. s. 135-142, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 12 poz, tV, T. 1, str. 135-142, Warszawa, 2002, RK I06/2002/I-004.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Permutacyjny problem przepływowy : Algorytmy równoległe symulowanego wyżarzania, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2002. s. 91-101, 1 tab., bibliogr. 22 poz., Summ, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 91-101, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-081.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Parallel algorithm for some single machine scheduling problems, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2002. s. 81-90, 2 tab., bibliogr. 10 poz., Streszcz, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 81-90, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-082.
 • Wodecki Mieczysław, Bożejko Wojciech: Solving the flow shop problem by parallel simulated annealing, Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2001. 4th International conference, Nałęczów, September 9-12, 2001 / Roman Wyrzykowski [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2002. s. 236-244, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 17 poz, Springer, vol. 2328, str. 236-244, Berlin, 2002, RZ I06/2002/I-088.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Solving the flow shop problem by parallel tabu search, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering. ParElec 2002. Proceedings, Warsaw, 22-25 September 2002. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society,, cop. 2002. s. 189-194, 2 tab., bibliogr. 20 poz, IEEE Computer Society, str. 189-194, Los Alamitos, 2002, RZ I06/2002/I-089.

  Rok 2001

 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowy algorytm lokalnej optymalizacji dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 77-85, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-100.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy lokalnego przeszukiwania dla zagadnienia przepływowego z maszynami równoległymi i wymaganiami bez magazynowania, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 87-93, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-101.
 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Własności algorytmów poszukiwań lokalnych, Automatyka (Automatyka) 2001 t. 5, z. 1/2, s. 95-101 3 rys., bibliogr. 5 poz, t. 5 z. 1/2, str. 95-101, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-102.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Modelowanie niepewności w pewnym problemie szeregowania zadań, Automatyka (Automatyka) 2001 t. 5, z. 1/2, s. 103-112 1 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz, t. 5 z. 1/2, str. 103-112, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-103.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: Algorytmy tabu search z rozmytymi danymi, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, T. 1, str. 85-94, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-005.
 • Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Stabilność metaheurystyk dla wybranych problemów szeregowania zadań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 15-17 stycznia 2001 / pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : WNT, 2001. s. 95-103, 2 tab., bibliogr. 6 poz, tV, T. 1, str. 95-103, Warszawa, 2001, RK I06/2001/I-006.

  Rok 2000

 • Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Metody przeszukiwań dyskretnych przestrzeni rozwiązań, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2000. s. 25-35, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1476, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 131, str. 25-35, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-063.

  Rok 1999

 • C Smutnicki, W Bożejko: Mean completion time flow-shop, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 109, str. 25-sty, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-109.

  Rok

 • 2. Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław*: Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic / Wojciech Bożejko [i in.]. Journal of Civil Engineering and Management. 2014, vol. 20, nr 5, s. 649-659, : , .
    
 • Š KAMiSS