Publikaje - dr inż. Jarosław Pempera
Rok 2015

 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Multi-criteria optimization in fuel distribution, Research in Logistics & Production, 5, nr 1, str. 77-84, 2015, W04/2015/I-025.

  Rok 2014

 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie cykliczne w przepływowych systemach produkcyjnych, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 624-634, Opole, 2014, I06/2013/P-024.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla dwukryterialnego problemu przepływowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 635-645, Opole, 2014, I06/2014/I-006.
 • Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz, Pempera Jarosław, Wodecki Mieczysław: Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 29, str. 2127-2136, 2014, I06/2014/I-036.
 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka , R. 66, nr 11, str. 45-48, 2014, W04/2014/I-149.

  Rok 2013

 • Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Równoległy algorytm SA dla pewnego problemu wielokryterialnego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, str. 479-490, Opole , 2013, I06/2013/I-005.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel tabu search algorithm for the hybrid flow shop problem, Computers & Industrial Engineering, 65, nr 3, str. 466-474, 2013, I06/2013/I-034.
 • Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik: Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm, Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny], 18, str. 936-945, 2013, I06/2013/I-038.

  Rok 2012

 • Makuchowski Mariusz, Pempera Jarosław: Zastosowanie technik równoległych w szeregowaniu zadań z kryterium minimalizacji sumy spóźnień, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 131-139, Gliwice, 2012, I06/2012/I-177.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Optymalizacja dyskretna w robotyce. Zagadnienia dyskretne w robotyce / Rozdz. 14, /, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 303-307, Wrocław, 2012, I06/2012/I-207.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: , Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 347-366, Wrocław, 2012, I06/2012/Y-027.

  Rok 2011

 • Pempera Jarosław: : Zastosowanie teorii blokowej w konstrukcji efektywnych algorytmów dla problemu harmonogramowania zadań transportowych w systemie magazynowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. , Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. s. 240-250,, str. 240-250, Opole, 2011, I06/2010/P-078.
 • Pempera Jarosław: Równoległy algorytm tabu z elementami inspirowanymi naturą dla problemu planowania tras, Automatyka, 15, z. 2, str. 399-408, 2011, I06/2011/I-137.

  Rok 2010

 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie zadań transportowych w systemie magazynowym, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 163-168, Gliwice, 2010, I06/2010/P-036.

  Rok 2009

 • Józef Grabowski, Jarosław Pempera: Hybrydowy algorytm tabu dla niepermutacyjnego problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym, Automatyka, 13/2, str. 289-296, 2009, AK I06/2009/I-148.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel simulated annealing for the job shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 631-640, 2009, AZ I06/2009/I-045.
 • Pempera Jarosław: Harmonogramowanie zadań w przepływowym systemie produkcyjnym z ograniczonš liczbš operatorów maszyn, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš,, T. 2, str. 324-332, Opole , 2009, ZK I06/2009/I-022.

  Rok 2008

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe wykorzystanie metody blokowej w konstrukcji algorytmów heurystycznych dla ogólnego problemu przepływowego, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 150, str. 45-50, 2008, AK I06/2008/I-160.
 • Pempera Jarosław: Algorytmy wspomagajšce planowanie czynnoœci towarowania produkcji, Automatyka, Zeszyty Naukowe - Politechnika Œlšska, z. 151, str. 167-172, 2008, AK I06/2008/I-161.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Parallel single-thread strategies in scheduling, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, str. 995-1006, 2008, AZ I06/2007/P-028.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław: Parallel tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with criterion of minimizing sum of job completion times, Conference on Human System Interaction. Conference proceedings , str. [Dokument elektronic, 2008, RZ I06/2008/I-039.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe algorytmy tabu dla problemu przepływowego z kryterium sumy czasów zakończenia zadań.W, Komputerowo zintegrowane zarzšdzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarzšdzania Produkcjš, T. 1, str. 402-410, Opole, 2008, ZK I06/2008/I-007.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Multi-thread parallel metaheuristics for the flow shop problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 454-462, 2008, ZK I06/2008/I-092.

  Rok 2007

 • Kitajczuk Maciej, Pempera Jarosław: Harmonogramowanie w przedsiębiorstwach produkujących produkty mleczarskie, Logistyka, nr 1, 2007, AK I06/2007/I-047.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Metody dywersyfikacji procesu przeszukiwań algorytmów popraw dla problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 117-127, 2007, AK I06/2007/I-139.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: The permutation flow shop problem with blocking : A tabu search approach, Omega, vol. 35, nr 3, str. 302-311, 2007, AZ I06/2007/I-001.
 • Dąbrowski Paweł, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimizing cycle time of the flow line-genetic approach with gene expression, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4431, str. 194-201, 2007, AZ I06/2007/I-037.
 • Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Hybrid parallel strategies in scheduling, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 28, 2007, XN I06/2007/P-028.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Przydział zasobów ludzkich oraz harmonogramowanie zadań projektowo-wdrożeniowych, Zastosowania teorii systemów, AGH, str. 31-41, 2007, ZK I06/2007/I-140.
 • Pempera Jarosław: Planowanie tras pojazdów z ograniczeniami czasu pracy kierowców, Logistyka i zarzšdzanie produkcjš - nowe wyzwania, odległe granice. Red. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak. Poznań , Instytut Inżynierii Zarzšdzania PPozn, str. 156-163, 2007, ZK I06/2007/I-183.

  Rok 2006

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Minimalizacja sumy czasów zakończenia realizacji zadań w systemie przepływowym z ograniczeniem ""bez czekania""", Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Automatyka, z. 144, str. 159-164, 2006, AK I06/2006/I-143.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Algorytm tabu search dla kolejnościowego zagadnienia przepływowego z ograniczeniami ""bez czekania""", Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosali, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 460-468, Opole, 2006, RK I06/2006/I-013.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Zagadnienie harmonogramowania procesów w pewnej firmie projektowej z uwzględnieniem pewnych dodatkowych wymagań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 16-18 stycznia 2006 / pod red. R. Knosal, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 469-477, Opole, 2006, RK I06/2006/I-014.
 • Kitajczuk Maciej, Pempera Jarosław: Harmonogramowanie w przedsiębiorstwach produkujących produkty mleczarskie, Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne. Red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak., Instytut Inżynierii Zarządzania PPozn, str. 428-435, Poznań, 2006, ZK I06/2006/I-165.

  Rok 2005

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Zagadnienie przepływowe z ograniczeniami ""bez magazynowania"" : Algorytm tabu search z multiruchami", Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 95-104, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-231.
 • Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimalizacja czasu cyklu wytwarzania na linii : Podejście genetyczne z ekspresją genów, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 189-199, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-234.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Some local search algorithms for no-wait flow-shop problem with makespan criterion, Computers and Operations Research, vol. 32 nr 8, str. 2197-2212, 2005, AZ I06/2005/I-031.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy harmonogramowania pracy elastycznych linii przepływowych z buforami, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali, tV, T. 1, str. 391-400, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-003.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: A fast tabu search algorithm for flow shop problem with blocking, Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2005, Barcelona, September 14-17, 2005 / [Ed. by J. Filipe, J. A. Cetto and J.-L. Ferrier], INSTICC Press, Vol. 1, str. 71-76, Setubal, 2005, RZ I06/2005/I-262.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Problem przepływowy z ograniczeniami ""bez czekania """, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 343-354, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-130.
 • Pempera Jarosław: Analiza przestrzeni rozwiązań wybranych problemów przepływowych, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 354-366, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-131.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Zagadnienie harmonogramowania procesów w pewnej firmie projektowej, Zastosowania teorii systemów. Red. E. Kochan. Kraków, Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, nr 3, str. 81-91, Kraków, 2005, ZK I06/2005/I-241.

  Rok 2004

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Dwumaszynowy problem przepływowy z dwiema operacjami na drugiej maszynie, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 12-14 stycznia 2004 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 408-419, Warszawa, 2004, RK I06/2004/I-087.
 • Grabowski Tomasz, Pempera Jarosław: System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na systemie Linux, , Wydaw. AE, str. 527-534, Katowice, 2004, RK I06/2004/I-183.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: A fast tabu search algorithm for no-wait flow shop problem with makespan criterion, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. SCI 2004. Proceedings 2004, Orlando, Florida, July 18-21, 2004 / Ed. by Nagib Callaos [i in.]. [Orlando, Fla. :International Institute of Informatics and Systemics], str. 333-338, 2004, RZ I06/2005/I-018.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: "Algorytmy heurystyczne dla problemu przepływowego z ograniczeniami ""bez czekania""", Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, tV, str. 55-62, Warszawa, 2004, ZK I06/2004/I-125.

  Rok 2003

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zagadnienie kolejnościowe przepływowe z ograniczoną dostępnością maszyn, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 113-119, Kraków, 2003, AK I06/2003/I-109.

  Rok 2002

 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Metody dywersyfikacji procesu przeszukiwań w algorytmach popraw dla przepływowego problemu kolejnościowego, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 11-14 września 2002., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1554, z. 134, str. 185-194, Gliwice, 2002, RK I06/2002/I-067.

  Rok 2001

 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowy algorytm lokalnej optymalizacji dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 77-85, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-100.
 • Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy lokalnego przeszukiwania dla zagadnienia przepływowego z maszynami równoległymi i wymaganiami bez magazynowania, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 87-93, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-101.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: New block properties for the permutation flow shop problem with application in tabu search, Journal of the Operational Research Society, vol. 52 nr 2, str. 210-220, 2001, AZ I06/2000/P-037.

  Rok 2000

 • J Pempera: Algorytmy szeregowania zadań w pewnym dyskretnym procesie produkcyjnym, Rapoorty Inst. Cybern. PWroc.Rozprawa doktorska (28.02.2001) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław. Promotor prof. dr hab. inż. J. Grabowski, Ser. PRE nr 117, str. 121, 2000, DN I06/00/P-117.
 • J Grabowski, J Pempera, C Smutnicki: Algorytmy optymalnego wyboru maszyn w gniazdowych procesach produkcyjnych, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 2, str. 06-sty, Wrocław, 2000, XN I06/00/P-002.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Werwiński Paweł: Algorytmy optymalnego wyboru maszyn w przepływowych dyskretnych procesach produkcyjnych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja. Zbiór referatów, Zakopane, 10-12 stycznia 2000 / pod red. Ryszarda Knosal, tV, T. 1, str. 190-196, Kraków, 2000, RK I06/2000/I-001.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Szeregowanie zadań na dwóch stanowiskach z maszynami równoległymi ze specyficznymi wymaganiami, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , nr 1474, z. 129, str. 101-109, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-060.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowe algorytmy tabu search dla szeregowania zadań z kryterium minimalno kosztowym, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1474, z. 129, str. 91-99, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-061.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Some local search algorithms for single machine weighted tardiness problem, Cybernetics and systems 2000. Proceedings of the Fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 25-29 April 2000 / Ed. by Robert Trappl. Vienna : Austrian Society for Cybernetics Studies, Austrian Society for Cybernetics Studies, Vol. 2, str. 763-768, Vienna, 2000, RZ I06/1999/P-112.

  Rok 1999

 • J Grabowski, E Nowicki, C Smutnicki, J Pempera: Metoda tabu search w otwartym systemie obsługi, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-001.
 • J Grabowski, J Pempera, P Werwiński: Zagadnienia optymalnego wyboru zestawu w dyskretnych procesach produkcyjnych, Raporty Inst. Cynbern. PWroc, Ser. PRE nr 88, str. 21-sty, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-088.
 • J Grabowski, J Pempera: A new tabu search algorithm for the permutation flow-shop problem, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 92, Wrocław, 1999, XN I06/99/P-092.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Nowy algorytm tabu search dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 125-133, Kraków, 1999, AK I06/1999/I-085.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Pitucha Piotr: Algorytmy lokalnej optymalizacji w przepływowych systemach montażowych, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 115-124, Kraków, 1999, AK I06/1999/I-086.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Sequencing of jobs in some production system, European Journal of Operational Research, vol. 125 nr 3, str. 535-550, 1999, AZ I06/1999/P-091.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zastosowanie techniki tabu search do szeregowania zadań z kryterium minimalno-kosztowym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów], Zakopane, 11-13 stycznia 1999 / pod red. Ryszarda Knosali, tV, str. 94-104, Warszawa, 1999, RK I06/1999/I-003.

  Rok 1998

 • J Grabowski, E Nowicki, J Pempera, C Smutnicki: Scheduling of jobs in some discrete production system, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. PRE nr 1, Wrocław, 1998, XN I06/98/P-001.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Zagadnienia szeregowania zadań w systemach taśmowych ze specyficznymi wymaganiami, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , nr 1391, z. 125, str. 29-36, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-089.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytm szeregowania zadań z kryterium minimalno-kosztowym, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1391, z. 125, str. 37-45, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-090.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Scheduling of jobs in some production system, , Vol. 3, str. 757-762, 1998, RZ I06/2005/I-026.

  Rok 1997

 • J Grabowski, J Pempera: Analiza algorytmów przybliżonych dla dwumaszynowego problemu przepływowego z ograniczeniami typu bez czekania i terminami dostępności zadań, Raporty Inst. Cybern. PWroc, Ser. SPR nr 22, Wrocław, 1997, EN I06/97/S-022.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Optymalizacja wąskich gardeł przy produkcji wyrobów betonowych, Automatyka, t. 1 z. 1, str. 131-138, Kraków, 1997, AK I06/1997/I-066.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Scheduling in production of concrete wares, Operations research. Proceedings 1996. Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR 96), Braunschweig, September 3-6, 1996 / Uwe Zimmermann [i in.] (eds), Springer-Verlag, str. 192-196, Berlin, 1997, RZ I06/1997/I-021.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Scheduling a constrained flow shop using tabu search, International Conference on Industrial Engineering and Production Management. Proceedings. FUCAM Facultes Universitares Catholigues de Mons [i in.], Lyon, October 20-24, B. 2, str. 76-84, 1997, RZ I06/1997/I-106.

  Rok 1996

 • J Grabowski, J Pempera, C Smutnicki: Scheduling in production of concrete wares. Szeregowanie zadań w produkcji wyrobów betonowych, Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. PRE nr 39, str. 7, 1996, XN I06/96/P-039.
 • Grabowski Józef, Pempera Jarosław: Algorytmy szeregowania zadań w pewnym dyskretnym procesie produkcyjnym, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1338, Automatyka z. 118, str. 55-63, Gliwice, 1996, RK I06/1996/I-061.

  Rok 2012

 • Pempera Jarosław: Optymalizacja dyskretna w robotyce. Systemy transportowe oparte o wózki AGV / Rozdz. 16, / , Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 317-332, Wrocław, 2012, I06/2012/I-209.
 • Pempera Jarosław: Harmonogramownie operacyjne w przepływowym systemie produkcyjnym z transportem karuzelowym, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, str. 183-192, Gliwice, 2012, I06/2012/P-012.
    
 • Š KAMiSS