dr inż. Mariusz Makuchowski

Mariusz Makuchowski urodził się 04.04.1975 r. w Krakowie. W 1995 roku ukończył Technikum Elektryczne w Tychach i rozpoczął studia wyższe o specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. W roku 2000 uzyskał z wynikiem bardzo dobrym tytuł magistra inżyniera. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Rok 2000 był również dla niego przełomowym w życiu osobistym - ślub i urodziny córki. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Problemy gniazdowe z operacjami wielomaszynowymi. Własności i algorytmy" uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Od 2001 roku pomaga w organizowaniu Dolnośląskich Zawodów w Programowaniu Zespołowym, jest autorem oraz sędzią rozwiązywanych tam zadań. W latach 2004-2005 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Dyskretnych Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki wrocławskiej. W roku 2005 równolegle ze zmianą nazwy Instytutu Informatyki Automatyki i Robotyki awansował na stanowisko adiunkta. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych.

Lista publikacji

  
Š KAMiSS